I IMAGINED IN NEDERLANDS

Vertaling van I Imagined in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 402, Tijd: 0.1178

ik dacht (107) ik me had voorgesteld (37) ik stelde me (19) ik me voorstelde (19) ik had verwacht (10) ik beeldde me (7) ik gedacht (5) ik verbeelde me (2) ik verbeeldde me (2) ik bedacht me (1) ik me voorgesteld (3)

Voorbeelden van het gebruik van I Imagined in een zin en hun vertaling

I imagined you were both there.
Ik dacht dat jullie daar allebei waren.
Not at all how i imagined this conversation was gonna go.
Helemaal niet hoe ik dacht dat dit gesprek zou gaan.
Better than i imagined.
Beter dan ik me had voorgesteld.
As transfixed as i imagined il mostro would be.
Net zo betoverd als ik dacht dat il mostro zou zijn.

It wasn't as i imagined.
Het was niet zoals ik me had voorgesteld.
I imagined 12 cases of beer.
Ik stelde me 12 kratten bier voor.
Not quite what i imagined when i pictured a civilization of gate builders.
Niet echt wat ik me voorstelde van een beschaving van poortbouwers.
It's warmer than i imagined.
Het is warmer dan ik me had voorgesteld.
That's always how i imagined you would smell.
Dat is altijd hoe ik dacht dat je zou ruiken.
I imagined death and murder again and again.
Ik stelde me dood en moord voor opnieuw en opnieuw.
I imagined you two. together.
Ik stelde me jullie twee samen voor.
It's not what i imagined my life would be like.
Het is niet wat ik me voorstelde wat mijn leven zou zijn.
It's a hell of a lot bigger than i imagined.
Het is een stuk groter dan ik me had voorgesteld.
Yes, i imagined as much.
Ja, ik dacht zo veel.
Not like i imagined.
Niet zoals ik had verwacht.
I imagined all kinds of stuff.
Ik beeldde me van alles in.
I imagined you saying that under different circumstances.
Ik stelde me je zeggen dat onder verschillende omstandigheden.
I imagined that i was the assassin.
Ik dacht dat ik de moordenaar was.
They weren't what i imagined, but they were real.
Ze waren niet wat ik had verwacht, maar ze waren echt.
I imagined that one day it might wish to choose one for itself.
Ik me voorstelde dat op een dag... het misschien voor zichzelf zou willen kiezen.
Wow! It's even better than i imagined.
Wauw, het is nog mooier dan ik me had voorgesteld.
It's worse than i imagined.
Het is erger dan ik dacht.
I imagined it was the same for the other girls as well.
Ik stelde me voor dat het die andere meisjes net zo moest zijn.
Much harder than i imagined.
Meer dan ik had verwacht.
It's... It's much bigger than i imagined.
Hij is veel groter dan ik me had voorgesteld.
I imagined that you.
Ik beeldde me in dat jij.
I imagined us working together side by side at the university one day.
Ik verbeelde me dat we ooit samen zouden werken op de universiteit.
Everything i imagined crumbled.
Alles wat ik me voorstelde brokkelde uiteen.
This computer thing is proving a little more difficult than i imagined.
Dat computergedoe is veel lastiger dan ik dacht.
This is not how i imagined it would happen.
Dit is niet hoe ik me voorstelde dat het zou gebeuren.

Uitslagen: 402, Tijd: 0.1178

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer