I JUST HEARD IN NEDERLANDS

Vertaling van I Just Heard in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 401, Tijd: 0.1028

Voorbeelden van het gebruik van I Just Heard in een zin en hun vertaling

I just heard he has diamonds.
Ik hoorde net dat hij diamanten heeft.
I just heard something like"goom", and"Uurrgh!
Ik hoorde alleen een bonk en daarna gekreun.
I just heard your voicemail.
Ik hoorde net je voicemail.
I just heard a scream and jeremy was lying there.
Ik hoorde alleen een gil en daar lag jeremy.

I just heard the news that Bill's coming home!
Ik hoorde net het nieuws dat bill thuiskomt!
I just heard this was happening.
Ik hoorde zojuist dat dit gaande is.
I just heard something pop, okay?
Ik hoorde gewoon iets knappen.
I just heard about julie.
Ik hoorde net van julie.
No, sorry, i just heard davis getting upset.
Nee, spijt me, ik hoorde alleen dat davis boos werd.
I just heard you tell that man your name.
Ik hoorde zojuist je naam tegen die man zeggen.
I just heard from someone, er.
Ik hoorde gewoon van iemand dat hij.
I just heard from the State's attorney.
Ik heb net bericht gehad van de officier van justitie.
I just heard from tilda.
Ik hoorde net van tilda.
I just heard her leave a message on the machine.
Ik hoorde alleen dat ze een boodschap insprak.
I just heard there was a party.
Ik hoorde gewoon dat er een feestje bezig was.
I just heard the score of the devils-flyers game.
Ik hoorde net de uitslag van de devils-flyers wedstrijd.
I just heard that you might be in some trouble.
Ik hoorde alleen dat je in de problemen zat.
I just heard from mcmanus.
Ik heb net bericht gehad van mcmanus.
Pastor, i just heard some disturbing news.
Priester, ik vernam net verontrustend nieuws.
I just heard things.
Ik hoorde gewoon dingen.
I just heard about the explosion.
Ik vernam net van de explosie.
I just heard the phone ringing, so i picked it up.
Ik hoorde alleen de telefoon gaan en nam gewoon op.
I just heard from the solicitor for the crown.
Ik heb net bericht gehad van de procureur van de kroon.
You know what i just heard?
Weet je wat ik juist hoorde?
Elizabeth, i just heard bernie killed your sister margy.
Elizabeth, ik hoorde net dat bernie jouw zuster margy heeft vermoord.
Yes, i just heard you were in town.
Ja, ik hoorde net dat je in de stad bent.
I just heard from dinozzo and mcgee. mishnev is still dead.
Ik vernam net van dinozzo en mcgee, dat mishnev nog steeds dood is.
I just heard amber talk about him.
Ik hoorde gewoon amber over hem praten.
No, i just heard.
Nee, ik hoorde alleen.
I just heard from the crew.
Ik heb net bericht gehad van de crew.

Uitslagen: 401, Tijd: 0.1028

Woord voor woord vertaling


just
- gewoon alleen net maar slechts
heard
- gehoord vernomen heb luisterde hoorde
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer