I TURN IN NEDERLANDS

Vertaling van I Turn in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 390, Tijd: 0.217

ik verander (25) ik ga (8) ik draag (3) ik inga (4) ik doe (4) ik me omdraai (5) lever ik (4) ik kom (5) ik kijk (7) richt ik (6) ik draai (30) ik geef (7) ik sla (9) ik maak (10) wend ik (9) ik word (11) ik keer (13) ik zet (22) ik mij schuldbewust (3)

Voorbeelden van het gebruik van I Turn in een zin en hun vertaling

The second i turn, you're as good as dead.
Als ik verander, ben je zo goed als dood.
I turn my back for one second and you turn into some kind of yodeler.
Ik draai me even om en je bent in een jodelaarster veranderd.
I turn to jelly in the presence of my mentor, dr ludlow.
Ik verander in gelei in de aanwezigheid van mijn mentor, dr ludlow.
I turn it off and then i turn it on again.
Ik zet hem uit en zet hem weer aan.

I turn mine. now yours.
Ik draai de mijne, nu de uwe.
Or i turn you into a pair of shoes.
Of ik verander je in een paar schoenen.
When i turn, i break every bone in my body.
Je begrijpt het niet! als ik verander, breek ik elk bot in mijn lichaam.
And i turn.
En ik draai.
I turn this thing off, 10 seconds later, i can't see.
Ik zet dit ding uit en tien seconden later kan ik niets meer zien.
I turn the monster on the king.
Ik keer de monster tegen de koning.
I turn round and see him driving off!
Ik draai me om en zie hem wegscheuren in zijn auto.
But if i turn, i will kill them.
Als ik verander, dood ik hen.
Well, either i turn my back on cathy, or i stand behind her.
Ik keer cathy de rug toe of ik steun haar.
I turn 18 in october.
Ik word in oktober 18.
I turn on the radio to listen to the news.
Ik zet de radio aan om naar het nieuws te luisteren.
Laughter so i turn to mario and i say... all gasp.
Dus ik draai me om naar mario en ik zeg.
I turn it off when I'm cooking.
Ik zet hem uit als ik kook.
I turn all love into death.
Ik verander alle liefde in dood.
Then i turn myself in pity.
Dan wend ik mijzelf maar in medelijden.
Typical. i turn vegetarian, and now I'm bane munchies.
Typisch, ik word vegetarisch en nu word ik een bane hapje.
ALL: i turn to christ.
ALL: ik draai aan christus.
I turn invisible, i walk up to the security van and i take the money.
Ik word onzichtbaar, loop naar het busje en grijp het geld.
Should i turn it off?
Moet ik zet hem dan uit?
Then i turn to you, tim.
Dan wend ik mij tot u, tim.
I find doubt and i turn it into will.
Ik vind twijfel en ik maak er zekerheid van.
I turn them into two and three-dimensional pieces and sculptures and installations.
Ik verander ze in twee-en driedimensionale stukken, sculpturen en installaties.
It's the person i turn her into every time we get together.
Ik maak haar zo, telkens we samen zijn.
I turn my back, and we're being indicted.
Ik draai me om en we worden aangeklaagd.
I turn 60 in four days.
Ik word over 4 dagen 60.
I turn them into a case.
Ik verander ze in een zaak.

Uitslagen: 390, Tijd: 0.217

Woord voor woord vertaling


turn
- beurt zet veranderen draai keren
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer