I WAS HAVING IN NEDERLANDS

Vertaling van I Was Having in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 402, Tijd: 0.1012

Voorbeelden van het gebruik van I Was Having in een zin en hun vertaling

I was having a really weird dream.
Ik had een heel vreemde droom.
I was having a shit.
Ik was aan het schijten.
But i was having fun. so.
Maar ik had zo'n plezier.
I was having too much fun.
Ik was te veel aan het genieten.

I was having that boy... whatshisname? wi.
Ik zat te flikflooien met die gozer, wi.
I was having a conversation with you.
Ik had 'n gesprek met u.
I was having an affair with staci.
Ik had een affaire met staci.
I was having drinks with my friend.
Ik was aan het drinken met mijn vriendin.
I was having her do some.
Ik liet haar wat.
I was having coffee, the phone rang. it was the director.
Ik zat koffie te drinken toen de telefoon ging.
I was having a crappy day.
Ik had een rotdag.
No, i was having a drink.
Nee, ik was wat aan het drinken.
I was having a hook anyway.
Ik moest ze hoe dan ook uit de puree helpen.
I was having a good time.
Ik zat lekker.
I was having a passport made.
Ik liet een paspoort maken.
Oh, i was having ono followed.
Oh, ik liet ono schaduwen.
And i was having that way, anyway.
En ik moest toch die kant op.
I was having dinner with harvey.
Ik was uit eten met harvey.
I was having a wee chat with one of the maids, sir.
Ik heb 'n klein gesprekje gehad met een van de meiden, sir.
I was having me hot mustard bath.
Ik zat in mijn mosterdbad.
I was having the most glorious dream.
Ik had de meest glorieuze droom.
I was having a wee.
Ik moest plassen.
Yeah. i was having a good day.
Ja, ik had een goede dag.
I was having the weirdest dream.
Ik heb zo vreemd gedroomd.
I was having a dream when sally said,"They're here.
Ik was aan het dromen... en toen zei sally:'ze zijn hier.
I was having a conversation with my husband.
Ik zat te praten met mijn man.
I was having a bad dream.
Ik had een slechte droom.
I was having coffee with my sponsor and lost track of time.
Ik zat koffie te drinken met mijn sponsor en vergat de tijd.
I was having a dream about you.
Ik heb over jou gedroomd.
I was having dinner with a friend.
Ik was uit eten met 'n kennis.

Uitslagen: 402, Tijd: 0.1012

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer