IN A BOOK IN NEDERLANDS

Vertaling van In A Book in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0397

in een boek (316) in 'n boek (10)

Voorbeelden van het gebruik van In A Book in een zin en hun vertaling

I have got it in a book somewhere.
Ik heb het in een boek ergens.
Sorry. in a book, i mean.
In 'n boek, bedoel ik.
I read it in a book he gave me.
Ik las het in een boek dat hij me gaf.
It's just like pictures in a book, danny.
T zijn net plaatjes in 'n boek, danny.

I put my nose in a book, and i never looked up.
Ik zette mijn neus in een boek, en ik heb nooit keek op.
I read it in a book.
Las ik in 'n boek.
I heard it in a book i heard.
Ik heb het gehoord in een boek die ik hoorde.
Well, it's just something i read once in a book.
Ik heb dit 's in 'n boek gelezen.
They called it idealism in a book i read.
In een boek dat ik las noemen ze dat idealisme.
Oh, that they were printed in a book.
Stonden ze maar gedrukt in 'n boek.
Wrote the pope in a book what can and what cannot.
De paus schreef in een boek wat mag en wat niet mag.
You probably spent summer with your nose in a book.
Jij zat zeker met je neus in 'n boek?
No, i saw it in a book.
Nee, ik zag het in 'n boek staan.
I read it in a book.
Gelezen in een boek.
This one always has her nose in a book.
Deze heeft altijd haar neus in een boek.
She's always got her nose in a book.
Ze heeft haar neus altijd in een boek.
I see things that look like random occurrences like words in a book.
Ik zie dingen die er uitzien als willekeurige gebeurtenissen zoals woorden in een boek.
And we have recorded everything in a book.
En alles hebben wij opgesomd in een boek.
Put photos and poems in a book.
Zet foto's en gedichten in een boek.
Yeah, but that's just in a book.
Ja, maar dat is in een boek.
That's hidden in a book.
Dat verstopt zit in een boek.
He left a cellphone in a book.
Hij liet een gsm achter in een boek.
And everything we have numbered in a book.
En alles hebben wij opgesomd in een boek.
Well, i saw a picture in a book.
Nou, ik zag een foto in een boek.
And all things we have recorded in a book.
En alles hebben wij opgesomd in een boek.
I have read in a book that if you have the leaves beneath bijknipt.
Ik heb in een boekje gelezen dat als je de blaadjes vanonder bijknipt.
You read that in a book?
Heb je dat uit 'n boek?
You're not in a book.
I read it in a book.
Dat heb ik in een boek gelezen.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0397

Woord voor woord vertaling


book
- boek de schrift book te boeken boeken

S Synoniemen van "in a book"


"In a book" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer