IRRESISTIBLE IN NEDERLANDS

Vertaling van Irresistible in het Nederlands

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0377

onweerstaanbaar (301) de albeheerser (13) onweerstaanbare (46) onweerstaanbaars (6) onbedwingbare (5)

Voorbeelden van het gebruik van Irresistible in een zin en hun vertaling

Irresistible, isn't he?
Onweerstaanbaar, is hij niet?
He is allah, the one, the irresistible.
Hij is god, de ene, de albeheerser.
Irresistible, right?
Onweerstaanbaar, hè.
Your world will be irresistible and your isolation complete.
Jouw wereld zal onweerstaanbaar zijn en je isolatie compleet.

To god, the one, the irresistible.”.
God, de ene, de albeheerser.
Why, the michigan supreme court did accept irresistible impulse, parn.
Waarom aanvaardde de hoge raad van michigan onbedwingbare impuls?
I think he's irresistible.
Hij denkt dat hij onweerstaanbaar is.
Which irresistible smile?
Welke onweerstaanbare glimlach?
That of allah, the one the irresistible!
God, de ene, de albeheerser.
A natural phenomenon of exceptional, inevitable and irresistible character;
Een natuurverschijnsel van uitzonderlijke, onontkoombare en onbedwingbare aard;
There's just something irresistible about a western woman speaking turaqi.
Er is iets onweerstaanbaars... aan een westerse vrouw die turaqies spreekt.
Let's get your trousers off, then see how irresistible.
Laten we je broek afdoen, en zien hoe onweerstaanbaar.
But i resist the irresistible and decide to continue on my way.
Maar ik weersta het onweerstaanbare en besluit verder te lopen.
Irresistible charm.
Onweerstaanbare charme.
I had in mind that you would offer me something truly irresistible.
Ik heb het idee dat je me iets echt onweerstaanbaars gaat aanbieden.
A minute ago, you said i was irresistible.
Een minuut geleden zei je dat ik onweerstaanbaar ben.
You're a very charming guy, irresistible, in fact.
Jij bent een erg charmante man, onweerstaanbaar, in feite.
Rest assured, mr moray, we will provide you with something irresistible.
Wees gerust, mr moray, we komen met iets onweerstaanbaars.
Why not just put irresistible hunger in my mind?
Waarom leg je geen onweerstaanbare honger in m'n geest?
I am irresistible.
Ik ben onweerstaanbaar.
I know. There's just something irresistible about cashmere.
Ik weet het, maar kasjmier heeft iets onweerstaanbaars.
An irresistible, impregnable force.
Een onweerstaanbare, onoverwinnelijke macht.
Irresistible force? say ni-hao to immovable object.
Onweerstaanbare kracht, zeg," hoe gaat het?" tegen een onbeweeglijk object!
Women do tend to find me irresistible.
Vrouwen hebben de neiging me onweerstaanbaar te vinden.
Simply irresistible.
Gewoonweg onweerstaanbaar.
Have you loosed upon her your irresistible charm?
Heeft u uw onweerstaanbare charme op haar losgelaten?
Arachnia sends chaotica a vial of her irresistible potion.
Arachnia stuurt chaotica haar onweerstaanbare elixer.
You can be irresistible.
Je kan onweerstaanbaar zijn.
You find me irresistible.
Je vindt me onweerstaanbaar.
And that's not even the most irresistible part of you.
Dat is niet eens het meest onweerstaanbare aan je.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0377

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer