IS IN FAVOUR IN NEDERLANDS

Vertaling van Is In Favour in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0846

Voorbeelden van het gebruik van Is In Favour in een zin en hun vertaling

The european council is in favour of a UN presence in kosovo.
De europese raad is voorstander van de aanwezigheid van de VN in kosovo.
Everyone is in favour of more flexibility, of trying to eliminate bureaucracy.
Iedereen is voorstander van meer flexibiliteit, proberen bureaucratie uit te schakelen.
The commission is in favour of full, compulsory labelling.
De commissie is voor een volledige en verplichte etikettering.
The commission is in favour of a specific reference to disabled people in the directive.
De commissie is voorstander van een uitdrukkelijke vermelding van gehandicapten in de richtlijn.

The EESC is in favour of retaining the possibility of rotational set-aside.
Het EESC is vóór behoud van de roulerende braak.
The commission is in favour of the adoption of the compromise text by the colegislators.
De commissie is vóór aanneming van de door de medewetgevers opgestelde compromistekst.
Now my group and my party in scotland is in favour of EMU.
Mijn fractie en mijn partij in schotland zijn voorstander van de EMU.
CONAI is in favour of this agreement.
De CONAI is voorstander van deze overeenkomst.
The committee is in favour of this simplification.
Het comité is voorstander van deze vereenvoudiging.
The slovak republic is in favour of stricter and tougher procedures.
De republiek slowakije is voorstander van strengere en hardere procedures.
The EESC is in favour of the institute being established.
Het EESC is voorstander van de oprichting van het instituut.
Sweden is in favour of.
Zweden is voorstander van.
The commission is in favour of clarity on both sides.
De commissie is voorstander van helderheid van weerskanten.
The EESC is in favour of extending ECHA's remit.
Het comité is voorstander van een uitbreiding van de bevoegdheden van ECHA.
The EESC is in favour of extending the ECHA's remit.
Het comité is voorstander van een uitbreiding van de bevoegdheden van ECHA.
Your old friend lord merton is in favour of reform.
Uw oude vriend lord merton is voorstander van de hervorming.
Public opinion in the two countries is in favour of peace.
De publieke opinie van beide landen is voorstander van vrede.
Everyone is in favour of european cooperation on that score.
Iedereen is vóór een europese samenwerking op dat terrein.
The EESC is in favour of prohibiting swap practices three-way trade.
Verder is het voorstander van een verbod op zgn. swap-deals trilaterale handel.
The commission is in favour of all amendments and made this clear during the negotiations.
De commissie steunt alle amendementen en heeft dit tijdens de onderhandelingen laten blijken.
The conservative party is in favour of the social dimen­sion.
De conservatieven zijn voor de sociale dimensie.
My group is in favour of affirming clearly that all human cloning must be banned.
Mijn fractie is voor een duidelijk verbod op het klonen van mensen.
The rapporteur is in favour of technological innovations and other energy-saving methods.
De rapporteur is een voorstander van technologische innovaties en andere methodes ter energiebesparing.
My group is in favour. vour.
Mijn fractie is voorstander van een debat.
My group is in favour of an auction system.
Mijn fractie is voor een veilingsysteem.
Our committee is in favour of regional cooperation.
Onze commissie is een voorstander van regionale samenwerking.
The commission is in favour of the adoption of the compromise text by the colegislators.
De commissie steunt de aanneming van de compromistekst door de medewetgevers.
This is why greece is in favour of a common immigration policy.
Daarom is griekenland ook voorstander van een gemeenschappelijk immigratiebeleid.
A large majority is in favour of extending it.
Een grote meerderheid pleit voor uitbreiding ervan.
Our group is in favour of establishing a european emergency aid fund.
Onze fractie steunt de oprichting van een europees rampenfonds.

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0846

Woord voor woord vertaling


is
- is wordt
favour
- behoeve een plezier een gunst voorstander gestemd

S Synoniemen van "is in favour"


"Is in favour" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer