IT COMES FROM IN NEDERLANDS

Vertaling van It Comes From in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 390, Tijd: 0.1052

het vandaan komt (82) het afkomstig (4) t vandaan komt (3)

Voorbeelden van het gebruik van It Comes From in een zin en hun vertaling

Don't tell me where it comes from, just drink the beer.
Vertel me niet waar het vandaan komt, drink gewoon het bier.
I know where it comes from, but i just.
Ik weet waar het vandaan komt, maar.
Cause i know where it comes from.
Omdat ik weet waar 't vandaan komt.
You don't know where it comes from... or where it goes.
Je weet niet waar het vandaan komt, of waar het heen gaat.

Where it comes from.
Waar het vandaan komt.
Where it comes from only the guardians know.
Waar het vandaan komt weten alleen de wachters.
If they find that garbage, they discover where it comes from.
Als ze dat afval vinden, ontdekken ze waar het vandaan komt.
We don't know where it comes from.
We weten niet waar het vandaan komt.
Doesn't really matter where it comes from.
Het maakt niet echt uit waar het vandaan komt.
Come on, i won't say where it comes from.
Kom, ik zeg niet waar het vandaan komt.
I don't get it where it comes from.
Ik snap niet waar het vandaan komt.
I'm learning where it comes from.
Ik leer waar het vandaan komt.
I know where it comes from.
Ik weet waar het vandaan komt.
That's where it comes from.
Dat is waar het vandaan komt.
I don't know where it comes from.
Ik weet niet waar het vandaan komt.
God knows where it comes from.
God weet waar het vandaan komt.
I want to know where it comes from.
Ik wil weten waar het vandaan komt.
Nobody knows where it comes from.
Niemand weet waar het vandaan komt.
Money doesn't know where it comes from.
Geld weet niet waar het vandaan komt.
So, that's where it comes from.
Dus daar komt het vandaan.
Guess where it comes from?
Waar komt 't vandaan?
That's where it comes from.
Daar komt 't vandaan.
This is where it comes from.
Hier komt het vandaan.
It comes from here. the door is open.
Hier komt het vandaan, de deur is open.
Where do you think it comes from?
Waar komt het vandaan, denk je?
I will tell you where it comes from." cute.
Vertel ik jou waar het vandaan kwam.
Hazel, this is where it comes from.
Hazel, hier komt het vandaan.
It comes from langley.
Het komt uit langley.
No, it comes from france and I'm from korea.
Nee, zij komt uit frankrijk, ik uit korea. ik ken haar net.
It comes from a pneumatic needle.
Ze komen van een naald.

Uitslagen: 390, Tijd: 0.1052

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer