JAIME IN NEDERLANDS

Vertaling van Jaime in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0481

jamie (26) jaime (342)

Voorbeelden van het gebruik van Jaime in een zin en hun vertaling

Jaime and cersei are brother and sister.
Jaime en cersei zijn broer en zus.
So, jaime tells me that you used to work here.
Jamie zei dat je hier gewerkt hebt.
Has your uncle jaime ever told you what happened to him?
Heeft je oom jaime je ooit verteld wat er met hem gebeurd is?
Jaime lannister for two girls?
Jaime lannister voor twee meisjes?

Jaime said you were going to pay.
Jamie zei dat je zou betalen.
But jaime will need someone to watch over him.
Maar jaime zal iemand nodig hebben die over hem waakt.
Okay, jaime, i need to tell you something.
Oké, jamie, ik moet je iets vertellen.
If jaime wishes to go with you, very well.
Als jaime met je mee wil, is het goed.
Look, jaime, you can do this.
Kijk, jamie, je kunt het.
Jaime GAMA minister for foreign affairs of the portuguese republic.
De heer jaime GAMA minister van buitenlandse zaken van de portugese republiek.
Jaime, this is our new neighbor sarah.
Jamie, dit is onze nieuwe buur sarah.
Jaime, right?
Jaime, right?
Jaime, that makes this guy an open target.
Jamie, dat maakt hem een open doel.
So, jaime, what line of work are you in?
Jamie, welk werk doe je?
You and jaime and the others.
Jij, jaime en de anderen.
You gave jaime bray a video.
Je gaf jaime bray een video.
Jaime, please, call me vincent, Hmm?
Alstublieft jamie, noem me vincent.
Jaime perez was old.
Jaime perez was oud.
Jaime, you can talk to me about this stuff, Okay?
Jamie, je kan er met me over praten hoor.
Yeah, i believe you, jaime.
Ja, ik geloof je, jamie.
Jaime, we saved your life.
Jaime, we hebben je leven gered.
We have to assume that he's the enemy, jaime.
We denken dat hij de vijand is, jamie.
Jaime, we're your biggest fans.
Jaime, we zijn je grootste fans.
How's jaime connected to Lindsey?
Hoe is jaime met lindsey verbonden?
We get things done, jaime.
We doen de dingen, jamie.
Patricia they found Emilia's DNA on jaime Bray's body.
Emilia's DNA is gevonden op jaime bray's lichaam.
You can save my life, jaime.
Jij kan mijn leven redden, jamie.
I expected more from you, jaime.
Ik verwachte meer van je, jamie.
They found your mom's DNA on jaime Bray's body.
Je moeders DNA is gevonden op jaime bray's lichaam.
But i need your help, jaime.
Maar ik heb je nodig, jamie.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0481

SYNONIEMEN

S Synoniemen van "jaime"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer