JOINT EUROPEAN IN NEDERLANDS

Vertaling van Joint European in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 404, Tijd: 0.0501

gezamenlijke europese (259) gemeenschappelijke europese (31) gezamenlijk europees (20) gemeenschappelijk europees (10) gezamelijke europese (5) gezamenlijk europese (4) joint european (44)

Voorbeelden van het gebruik van Joint European in een zin en hun vertaling

Selection procedures for joint european projects.
Selectieprocedures voor gezamenlijke europese projecten.
Article 4- the joint european venture-jev.
Artikel 4- joint european venture JEV.
Joint european Projects: participation of eligible countries.
Gezamenlijke europese projecten: deelname van de steungerechtigde landen.
Joint european Projects: member state coverage.
Gezamenlijke europese projecten: spreiding over de lid-staten.

Joint european language-learning projects.
Gemeenschappelijke europese projecten voor taalverwerving.
Joint european venture(JEV): 100 million ECU from 1998 to 2000.
Joint european venture( JEV): 100 miljoen ECU van 1998 tot 2000.
Number of joint european projects supported.
Aantal goedgekeurde gezamelijke europese projecten nationale projecten regionale projecten.
Marc SCHUBLIN➾ head of JEREMIE, joint european resources for micro-to-medium enterprises.
Hoofd JEREMIE, gemeenschappelijke europese middelen voor kleine tot middelgrote ondernemingen.
The joint european venture- JEV.
Joint european venture JEV.
Joint european Projects: subject area coverage.
Gezamenlijke europese projecten: spreiding over vakgebieden.
Joint european projects 1990-93 Prague: 1994, czech national tempus office.
Joint european projekten 1990-93 praag: 1994, tsjechisch nationaal tempus­bureau.
Tempus joint european project types.
Soorten tempus gezamenlijke europese projecten.
Number of joint european projects supported national projects regional projects.
Aantal goedgekeurde gezamelijke europese projecten nationale projecten regionale projecten.
Galileo, our joint european project, was a pioneer in many respects.
Galileo, ons gezamenlijk europees project, heeft in vele opzichten pionierswerk verricht.
It emphasized the need for a joint european policy on regional planning.
Het wijst voorts op de noodzaak van een gemeenschappelijk europees be leid inzake ruimtelijke ordening.
This section applies to all types of tempus joint european and networking projects.
Deze paragraaf is van toepassing op alle soorten tempus gezamelijke europese projecten en netwerkprojecten.
Joint european project.
Gezamenlijk europees project.
Structural joint european projects must focus on ONE of the following objectives.
Structurele gezamenlijke europese projecten moeten gericht zijn op EEN van de volgende doelstellingen.
Best possible use of the Community's new joint european ventures programme;
Optimale toepassing van het nieuwe communautaire programma" joint european ventures.
Guidelines for joint european projects beginning in the academic year 1995/96.
Richtlijnen voor gezamenlijke europese projecten met aanvang in het academisch jaar1995/96.
Joint european project tempus phare and tacis.
Gezamenlijk europees project tempus-phare en tempus-tacis.
Mjep-fr.rtf: the form, in french, to apply for a mobility joint european project.
Mobiliteitsproject in het engels bevat het aanvraagformulier voor een gezamenlijk europees.
Priorities for joint european projects in 1999/2000.
Prioriteiten voor gezamenlijke europese projecten in1999/2000.
Priorities for mobility joint european projects in 1999/2000.
Prioriteiten voor gezamenlijke europese mobiliteitsprojecten in1999/2000.
University management joint european projects reform of higher education.
Gezamenlijke europese projecten voor universitair beheer: hervorming van hoger onderwijs.
Joint european projects JEP.
Gezamenlijke europese projecten GEP.
Tempus CARDS- joint european projects and networking projects.
Tempus CARDS- gezamenlijke europese projecten en netwerkprojecten.
Action 1: joint european projects.
Actie 1: gezamenlijke europese projecten.
Annex: list of the joint european projects visited.
Bijlage: lijst met bezochte gezamenlijke europese projecten.
PART FOUR: GUIDELINES AND APPLICATION FORMS joint european projects individual mobility grants.
DEEL VIER: LEIDRAAD EN AANVRAAGFORMULIEREN gezamenlijke europese projecten individuele mobiliteitsbeurs.

Uitslagen: 404, Tijd: 0.0501

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "joint european"


"Joint european" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer