JUST LOOK AT IN NEDERLANDS

Vertaling van Just Look At in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0507

kijk maar naar (121) kijk gewoon naar (38) bekijk (11) kijk alleen naar (6) gewoon kijken naar (6) kijk even naar (3) kijk nou eens naar (5) aankijken (3) kijk toch eens naar (2) alleen kijken naar (3)

Voorbeelden van het gebruik van Just Look At in een zin en hun vertaling

Just look at all these goodies.
Kijk maar naar al deze lekkernij.
Just look at our neighborhood.
Kijk maar naar onze buurt.
I just look at you.
Ik kijk gewoon naar je.
Just look at the patterns.
Kijk maar naar het patroon.

Please, just look at my drawings.- yeah, OK.
Bekijk m'n tekeningen even.
Just look at him.
Kijk gewoon naar hem.
Just look at Snoopy's original happy dance.
Kijk maar naar snoopy's originele happy dans.
Just look at me.
Kijk alleen naar mij.
I just look at the bright side of life.
Ik kijk gewoon naar de zonnige kant van het leven.
Just look at that-[ bleeps] with cucumbers on his eyes!
Bekijk die trut eens!- met komkommers op zijn ogen!
Remember, when you're out there, just look at me.
Denk eraan, kijk alleen naar mij.
Just look at the numbers.
Bekijk de cijfers eens.
Just look at john.
Kijk gewoon naar john.
Just look at that paintwork!
Kijk maar naar die lak!
Just look at the chapter.
Kijk even naar dat hoofdstuk.
I just look at the facts.
Ik kijk alleen naar de feiten.
Just look at that sky, it's a work of art!
Kijk maar naar dat kunstwerk van een hemel.
Just look at you.
Kijk nou eens naar jezelf.
Sir, i just look at this needle.
Meneer, ik kijk gewoon naar deze naald.
Just look at that steak.
Bekijk die malse steak.
Kate, just look at the pictures, okay?
Kate, kijk even naar de foto's, oké?
Just look at me.
Kijk nou eens naar me.
Just look at Jessie's photographs.
Kijk even naar de foto's van jesse.
Just look at the weather!
Kijk gewoon naar het weer!
Just look at your face.
Bekijk je gezicht maar eens.
Will you just look at me, please?
Wil je me aankijken, alsjeblieft?
Just look at him.
Kijk alleen naar hem.
Just look at me.
Kijk maar naar mij.
I just look at the dopeness.
Ik kijk alleen naar de mooie dingen.
Just look at the guy.
Kijk maar naar hem.

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0507

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "just look at"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer