KURDISH IN NEDERLANDS

Vertaling van Kurdish in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0495

Voorbeelden van het gebruik van Kurdish in een zin en hun vertaling

There is kurdish television around the clock.
Er is koerdische televisie rond de klok.
At home, only kurdish was spoken, a suppressed language that was strictly outlawed.
Thuis werd alleen koerdisch gesproken, een onderdrukte taal die strikt verboden was.
On 23 february, 2013 three kurdish envoys are sent to imrali island once again.
Op 23 februari 2013 worden drie koerdische gezanten nogmaals naar imrali eiland gestuurd.
Kurdish population of iraq.
Koerdische bevolking van irak.

It must decentralise power, allow education in kurdish and release abdullah öcalan.
Rhet moet de macht decentraliseren, koerdisch onderwijs toestaan... en abdullah öcalan vrijlaten.
Kurdish iran, latin q.
Koerdisch iran, latijns q.
How many turkish and kurdish patriots has evren tor tured and murdered?
Hoeveel turkse en koerdische patriotten evren gemarteld en vermoord heeft.
Kurdish iran, latin alt-q.
Koerdisch iran, latijns alt-q.
I want my kurdish and turkish brothers to support the peace process.
Ik wil dat mijn koerdische en turkse broeders het vredesproces steunen.
Kurdish families keep their girls on a tight leash.
Koerdische families houden hun meisjes aan een korte leiband.
Kurdish iran, arabic-latin.
Koerdisch iran, arabisch-latijns.
That kurdish man has confessed to killing his daughter.
Die koerdische man heeft de moord op z'n dochter bekend.
Kurdish iraq, latin q.
Koerdisch irak, latijns q.
Kurdish iraq, f.
Koerdisch irak, f.
Kurdish candidates, including leila zana, have been excluded from the forthcoming elections.
Koerdische kandidaten, onder wie leyla zana, zijn uitgesloten van de komende verkiezingen.
Subject: kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services.
Betreft: koerdische burgemeester ontslagen wegens meertalige gemeentelijke dienstverlening.
Kurdish iraq, latin alt-q.
Koerdisch irak, latijns alt-q.
Kurdish iraq, arabic-latin.
Koerdisch irak, arabisch-latijns.
Kurdish refugees.
Koerdische vluchtelingen.
Not only for our party, but for all kurdish people.
Niet alleen voor onze partij, maar voor alle koerdische volk.
Kurdish syria, latin q.
Koerdisch syrië, latijns q.
In theory private schools are now allowed to teach kurdish.
In theorie is het particuliere scholen nu toegestaan ​​om koerdische les te geven.
Kurdish syria, latin alt-q.
Koerdisch syrië, latijns alt-q.
Kurdish turkey, latin q.
Koerdisch turks, latijns q.
Subject: kurdish refugees.
Betreft: koerdische vluchtelingen.
Kurdish turkey, f.
Koerdisch turks, f.
You see my kurdish brother?
Zie je m'n koerdische broeder?
There, şivan recorded his first official album of traditional kurdish songs.
Hier registreerde şivan zijn eerste officiële album van traditionele koerdische liederen.
Kurdish turkey, latin alt-q.
Koerdisch turks, latijns alt-q.
I speak arabic and kurdish.
Ik arabisch en koerdisch.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0495

S Synoniemen van "kurdish"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer