LEROY IN NEDERLANDS

Vertaling van Leroy in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 400, Tijd: 0.037

Voorbeelden van het gebruik van Leroy in een zin en hun vertaling

Fortunately, captain leroy has ample means to console himself- during his exile.
Gelukkig, kapitein leroy heeft ruime middelen om hemzelf te troosten gedurende zijn verbanning.
Leroy gets his loan back.
Leroy krijgt z'n lening terug.
Leroy, use a coaster, man.
Leroy, gebruik een onderlegger, man.
Captain leroy has been very kind.
Kapitein leroy is erg vriendelijk geweest.

Where are leroy and Tobias?
Waar zijn leroy en tobias?
Leroy, what's with the 20 questions from your agent?
Leroy, wat is er met de twintig vragen van uw agent?
Leroy shuhardt. local drunk.
Leroy shuhardt, een dronkelap.
Leroy jethro gibbs, you are a strange man.
Leroy jethro gibbs, je bent een rare man.
Leroy, there, came down from yellow cab to ID him.
Leroy, daar, kwam hierheen vanuit yellow cab om hem te identificeren.
Mr berry is right, captain leroy.
Mr berry heeft gelijk, kapitein leroy.
My brother, leroy goldstein.
M'n broer, leroy goldstein.
Here i am again, leroy.
Hier ben ik weer, leroy.
I could tell you why leroy married me.
Ik kan je vertellen waarom leroy met me trouwde.
I'm scared, leroy.
Ik ben bang, leroy.
Our team leader is the fearless ecial agent leroy jethro gibbs.
Onze team leider is de onverschrokken special agent leroy jethro gibbs.
The man is nuts, leroy.
De man is gek, leroy.
Ma'am, I'm detective leroy.
Mevrouw, ik ben detective leroy.
You know i have never liked leroy tidd.
U weet dat ik leroy tidd niet mag.
In loving memory of bobby griffith and leroy aarons.
In liefdevolle nagedachtenis aan bobby griffith en leroy aarons ondertiteling.
Ms liliane leroy.
Mevrouw LEROY.
Ted i heard it was this guy leroy's mother.
Ik heb gehoord dat het leroy's moeder was.
They're over at leroy's.
Ze zijn in leroy's.
Leroy Jenkins!
LEEERRROOOOY JEEENKIIIINS!
Right now! It's about the leroy i bought in september.
Het is over de leroy die ik in september kocht.
Leroy's right.
Leroy heeft gelijk.

Uitslagen: 400, Tijd: 0.037

SYNONIEMEN

S Synoniemen van "leroy"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer