LIKE A WOMAN IN NEDERLANDS

Vertaling van Like A Woman in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0383

Voorbeelden van het gebruik van Like A Woman in een zin en hun vertaling

Like a woman being strangled into unconsciousness by her boyfriend.
Als een vrouw die tot bewusteloosheid wordt gewurgd door haar vriend.
That sounds like a woman who knows what she wants.
Dat klinkt als een vrouw die weet wat ze wil.
Spoken like a woman who has family she actually likes.
Gesproken als een vrouw die familie heeft die ze echt mag.
To cry like a woman?
Te huilen als een wijf?

You sound like a woman looking for a way out.
Je klinkt als 'n vrouw die een excuus zoekt om weg te gaan.
It smelled like a woman.
Het rook als een vrouw.
I'm sitting here like a woman.
Ik zit hier als een wijf.
He was hiding in his office, crying like a woman.
Hij sloop zijn magazijn binnen. hij verborg zich in zijn kantoor, jankend als een wijf.
You fight like a woman.
Je vecht als 'n vrouw.
He's talking like a woman.
Hij praat als een vrouw.
Sounds like a woman who likes a project.
Klinkt als een vrouw die een project wil.
Like a woman, but also like a little girl.
Als 'n vrouw maar ook als 'n meisje.
She sounds like a woman of good humour.
Ze klinkt als een vrouw met goede humor.
Like a woman who does not own any spice girl memorabilia.
Als 'n vrouw zonder spice girl-herinneringen.
Does that sound like a woman who's getting over it?
Klinkt dat als een vrouw die erover heen is?
You sound like a woman i knew.
Je klinkt als 'n vrouw die ik kende.
Let vettius preen like a woman.
Laat vettius zich gedragen als een vrouw.
We're fine. did i just scream like a woman?
Schreeuwde ik net als 'n vrouw?
It looked like a woman.
Het zag eruit als een vrouw.
She's a woman and she thinks like a woman.
Ze is 'n vrouw, en ze denkt als 'n vrouw.
You treat me like a woman.
Je behandelt me als een vrouw.
You, too, whine like a woman.
Jij zeurt ook als een vrouw.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0383

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "like a woman"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer