MEASLES IN NEDERLANDS

Vertaling van Measles in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 409, Tijd: 0.045

mazelen (190) het mazelen- (6)

Voorbeelden van het gebruik van Measles in een zin en hun vertaling

If she hadn't contracted measles, she would still be alive.
Als zij geen mazelen had opgelopen, zou ze nog leven.
Mumps, measles, whooping-cough.
Bof, mazelen, kinkhoest.
Measles, we were in for.
We kwamen voor mazelen.
And then there are the epidemics. measles, influenza, whooping cough.
En dan zijn daar de epidemieën... mazelen, influenza... kinkhoest.

He died of measles.
Hij is gestorven aan mazelen.
We lose more people to measles and diarrhea.
We verliezen veel mensen aan mazelen en diarree.
And they're not just going to die of measles.
En ze zullen niet alleen aan mazelen doodgaan.
No, it's measles.
Nee, het is mazelen.
Look, i don't have the measles.
Luister, ik heb geen mazelen.
West nile, epstein-barr, mumps, measles, varicella, CMV.
West-nijl, epstein-barr, de bof, mazelen, waterpokken,CMV.
The hatefulist, horridist measles.
Weerzinwekkende, afschuwlijkste mazelen.
My sister thinks i look like a bollock with measles.
Volgens m'n zus zie ik eruit als een kloot met mazelen.
We should test for the 21st-century suspects-- varicella and measles.
We moeten testen voor de 21e-eeuwse verdachten varicella en mazelen.
Negative for varicella and measles.
Negatief voor varicella en mazelen.
Not measles, not chicken pox, aids!
Geen mazelen, geen waterpokken, aids!
Measles at 43 years of age.
Maselen op je 43 jaar?
Measles, you know measles?
Mazelen, ken je de mazelen?
Measles, mumps, chickenpox.
Mazelen, de bof, waterpokken.
Measles is one of the most communicable diseases on the planet.
Mazelen is een van de meest overdraagbare ziekten op de aarde.
Sierra died from measles. What?
Sierra stierf aan de mazelen.
Measles is totally preventable with the MMR vaccine.
Mazelen is volledig te voorkomen met het MMR vaccin.
Monica Stewart's son got the measles and nothing happened to him.
Monica stewart's zoon had de mazelen en er is niets met hem gebeurd.
I thought measles had been eradicated.
Ik dacht dat de mazelen uitgeroeid waren.
Measles, whooping cough?
Mazelen, kinkhoest?
When she had the measles, i was in pakistan.
Toen ze de mazelen kreeg zat ik in pakistan.
Measles, scarlet fever, chicken pox.
Mazelen, roodvonk, waterpokken.
Have i got the measles or something?
Heb ik mazelen of zoiets?
I have had the measles.
Ik heb de mazelen gehad.
She gave john the measles and john went blind.
Ze gaf john de mazelen en john werd blind.

Uitslagen: 409, Tijd: 0.045

ZIE OOK

Zie ook


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "measles"


german measles
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer