MERCHANTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Merchants in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0791

handelaren (134) kooplieden (55) kooplui (18) verkopers (20) handelaars (21) handelaar (3) koopmannen (3) merchants (15)

Voorbeelden van het gebruik van Merchants in een zin en hun vertaling

There will be no more merchants, no more exchanges.
Er komen geen handelaren meer, geen omwisselingen.
Those hankow merchants they're charging $10 for a bag of rice.
Die handelaren van hankow rekenen 10 dollar voor een zak rijst.
From merchants, the banker even mrs. walters. lt's all here.
Van kooplieden, de bankier zelfs mrs. walters. het is allemaal hier.
Princes and merchants will come from every corner of the world.
Prinsen en kooplieden zullen van elke uithoek van de wereld komen.

Which merchants will see mr. rackham hanged?
Welke kooplui zullen ervoor zorgen dat meneer rackham wordt opgehangen?
Furthermore, there is potential competition, especially from merchants outside UK and ireland.
Voorts is er potentiële concurrentie van handelaren buiten het verenigd koninkrijk en ierland.
All the merchants of hell on wheels are paying him off.
Alle kooplui in hell on wheels betalen hem.
No longer will their vainglorious cabal of merchants dictate how all florence shall live.
Niet langer zal hun kliek van handelaren dicteren hoe heel florence moet leven.
JASON: uh, we're merchants. We're trying to sell our wares.
Wij zijn verkopers, we proberen onze spullen te verkopen.
Merchants, miners, tinkers, toy-makers.
Kooplieden, mijnwerkers... blikslagers, speelgoedmakers.
Among us merchants, only golden earring goes there.
Van onze kooplui, gaat alleen gouden oorring daarheen.
Then send them south and sell them to the wood merchants.
Stuur ze dan naar het zuiden en verkoop ze aan de hout verkopers.
Users and merchants will be clamouring for more choice.
Gebruikers en handelaren zullen aandringen op meer keuzemogelijkheden.
Local chinese merchants, lot of money, power.
Lokale chinese kooplieden, veel geld, macht.
M-O-D, merchants of death.
M-O-D, merchants of death.
And when he got there, merchants asked him what he was looking for.
En toen hij er kwam vroegen kooplieden waar hij naar op zoek was.
Jewel and gold merchants are looking to buy.
Juwelen en goud handelaren die opzoek zijn naar kopers.
Six filled from his ranks, six filled from merchants native to the island.
Zes uit zijn gelederen, zes uit inheemse kooplui van het eiland.
If a few of us dressed as merchants could gain entry before they're unloaded.
Verkleed als handelaars kunnen we binnenkomen voordat ze gaan uitladen.
Bailey merchants bank, 831647th street.
Bailey merchants bank, 8316, 47ste straat.
Merchants betting on texas set it up to the finance the revolution.
Kooplieden wedden op texas en zetten het op om de revolutie te financieren.
Well, plenty of marble merchants in this town.
Nou, veel marmer handelaren in deze stad.
Horse thievery and livestock extortion of merchants and widows kidnapping... destruction of property.
Paard- en veedieven. afpersing van kooplui en weduwen. ontvoering.
Release me, you merchants of destruction!
Laat me gaan, jullie handelaars in vernietiging.
Bankboston, cummins armored, arlington brinks, cambridge merchants.
Bankboston, cummins, arlington brinks, cambridge merchants.
No merchants recall selling it to anyone matching the thieves' description.
Geen handelaar herinnert het te hebben verkocht aan iemand die aan beschrijving voldoet.
For the dutch, both competing companies and indigenous merchants were considered pirates.
De nederlanders zagen zowel de concurrerende oost-indische compagnieën als lokale handelaars als piraten.
We're dressed like common merchants.
We zijn gekleed als gewone handelaren.
Cambridge merchants.
Cambridge merchants.
We can go in as merchants.
We kunnen als kooplieden binnenkomen.

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0791

Zie ook


local merchants
de lokale winkels de plaatselijke middenstand de lokale kooplieden lokale kooplui
merchants who
handelaren die
diamond merchants
de diamantairs diamanthandelaars diamantenhandelaars
swill merchants
spoeling kooplieden spoeling handelaren
russian merchants
de russische kooplieden russische handelaren
foreign merchants
buitenlandse handelaren buitenlandse koopmannen buitenlandse handelaars
not merchants
geen kooplui geen handelaars niet de kooplieden
english merchants
engelse koopmannen
merchants association
middenstands associatie de handelaars vereniging
banks and merchants
banken , winkeliers en handelaars banken en verkopers banken en handelaren
cardholders and merchants
kaarthouders en verkopers kaarthouders en handelaren
producers and merchants
de wijnproducenten en de wijnhandelaars producenten en handelaren
we are merchants
we zijn kooplieden wij zijn kooplieden wij zijn de handelaren
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer