MOISTURE IN NEDERLANDS

Vertaling van Moisture in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0582

Voorbeelden van het gebruik van Moisture in een zin en hun vertaling

Here, moisture is very precious.
Hier is vocht zeer kostbaar.
Less moisture, i think.
Minder vocht volgens mij.
However, mr. Hall's body was drained of almost all moisture.
Bijna al het vocht is echter uit mr halls lichaam verwijderd.
Moisture in lungs pulmonary oedema.
Vocht in de longen pulmonair oedeem.

Yeah. pulls the moisture off the SIM card.
Trekt het vocht uit de sim-kaart.
Mace says that moisture may be damaging items in the burial chamber.
Mace zegt dat... vochtigheid schadelijk kan zijn voor de items in de grafkamer.
Moisture, turbulence, negative electrical charges.
Vochtigheid, turbulentie, negatieve elektrische lading.
It can, however, produce moisture in a different form.
Het kan echter wel vocht in een andere vorm produceren.
The tray contains a desiccant packet, to reduce moisture in the packaging.
Het bakje bevat een zakje met droogmiddel om het vochtgehalte in de verpakking te verminderen.
The moisture creates conditions where spiders and other small creatures can live.
Het vocht schept de omstandigheden waar spinnen en andere kleine diertjes kunnen leven.
The tray contains a desiccant sachet, to reduce moisture in the packaging.
Het bakje bevat een zakje met droogmiddel om het vochtgehalte in de verpakking te verminderen.
Please forgive any hot dog related moisture.
Vergeef me de hotdog gerelateerde vochtigheid.
Female 1 then, some goat milk moisture toner to revitalize that tired-looking skin.
Dan, wat geitenmelk moisture toner om die vermoeid ogende huid te revitaliseren.
They have had all the moisture taken out of them.
Al het vocht is ze ontnomen.
Who knows moisture better than Dove?
Wie kent vocht beter dan dove?
I will find you a planet. a planet with the right soil and moisture.
Een planeet met de juiste grond en vochtigheid.
The bottle contains a desiccant to reduce moisture.
De fles bevat een droogmiddel om het vochtgehalte te verminderen.
Your skin is supposed to be absorbing the moisture in your mask.
Je huid moet het vocht uit je masker absorberen.
Here in venice, has always been a little moisture.
Hier in venetië, is altijd een beetje vocht.
Testing of residual moisture.
Testing of residual moisture.
Store in the original package to protect from air and moisture.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen lucht en vocht.
See the moisture coming off the wheel?
Zie je het vocht van het wiel komen?
Store in the original package to protect from air and moisture.
Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen lucht en vocht.
Absorbs the moisture.
Absorbeert het vocht.
You need to stick out your tongue or it won't sense the moisture.
Je moet je tong uitsteken of het voelt het vocht niet.
Store in the original package(blister) in order to protect from moisture.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking( blisterverpakking) ter bescherming tegen vocht.
Store in the original container to protect from light and moisture.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
And the ash and the moisture helps.
En de as en het vocht helpen ook.
Keep the drying agent in the bottle to protect from moisture.
Bewaar het droogmiddel in de fles ter bescherming tegen vocht.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0582

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer