MORE INTERESTED IN NEDERLANDS

Vertaling van More Interested in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0702

meer geïnteresseerd (263) meer interesse (21) meer geinteresseerd (19) meer geinteresseert (3) meer aandacht (3) meer belang (3) interessanter (2)

Voorbeelden van het gebruik van More Interested in een zin en hun vertaling

I'm more interested in your other charms.
Ik ben meer geïnteresseerd in je andere charmes.
I'm more interested in her being dead, lieutenant.
Ik heb meer interesse in haar dood, luitenant.
Actually, I'm more interested in elk today.
Eigenlijk ben ik meer geïnteresseerd in een eland vandaag.
I'm more interested in how he got in.
Ik heb meer interesse in hoe hij hier binnen is gekomen.

I'm more interested in what you left out.
Ik ben meer geïnteresseerd in wat je weg liet.
I'm more interested in that port office there.
Ik ben meer geinteresseert in dat kantoor daar.
He's more interested in john elway.
Hij heeft meer aandacht voor elway.
He's certainly more interested in the cause than the truth.
Hij is zeker meer geïnteresseerd in het doel dan de waarheid.
Well, during our sessions, she seemed more interested in you than getting better.
Tijdens onze sessies had ze meer interesse in u dan in herstel.
They're more interested in you than me.
Ze hebben meer interesse in jou dan in mij.
Or more interested in you.
Of meer aandacht voor jou.
I'm more interested in myself.
Ik stel meer belang in mezelf.
I'm more interested in how this rising tide group found out about it.
Ik ben meer geïnteresseerd in hoe dit opkomend tij groep erachter kwam.
If they taught that, maybe i would be more interested and work harder.
Anders zou ik meer interesse hebben en harder werken.
Actually, we're more interested in information, iggy.
We zijn eigenlijk meer geïnteresseerd in informatie, iggy.
He seems more interested in me than he is in the work.
Hij vindt mij interessanter dan het werk.
Because I'm more interested... in how you arrive at the answer.
Want ik ben meer geinteresseerd... in hoe je tot het antwoord kwam.
Now, gibbs is more interested in this.
Gibbs vindt dit interessanter.
They're more interested in dancing and embroidery.
Ze zijn meer geïnteresseerd in dansen en borduren.
I'm more interested in your nightmare.
Ik heb meer interesse in je nachtmerrie.
I'm more interested in that hat.
Ik ben meer geinteresseerd in die hoed.
You seem more interested in medicine than my other patients.
Je lijkt me meer geïnteresseerd in geneeskunde dan m'n andere patiënten.
I'm more interested in the dispute that someone had with our victim.
Ik heb meer interesse in de ruzie van ons slachtoffer.
We're more interested in what you saw.
We zijn meer geïnteresseerd in wat je gezien hebt.
I'm actually more interested in your family.
Ik heb meer interesse in je familie.
Is more interested in accumulating wealth than in saving lives.
Meer geinteresseerd is in het vergaren van rijkdom dan in het redden van levens.
I'm more interested in my future.
Ik ben meer geinteresseerd in mijn toekomst.
Or are you more interested in me right now?
Of heb je momenteel meer interesse in mij?
We're more interested in the knife wound in his chest.
We zijn meer geïnteresseerd in de steekwond in z'n borst.
They're more interested in posterity than the present.
Ze hebben meer interesse in het nageslacht dan het heden.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0702

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "more interested"


more interestingly
it was more interesting

"More interested" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer