MORE RESOURCES IN NEDERLANDS

Vertaling van More Resources in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0428

Voorbeelden van het gebruik van More Resources in een zin en hun vertaling

Secondly, more resources should be devoted to research.
Ten tweede moeten meer middelen uitgetrokken worden voor onderzoek.
More resources, more freedom of movement.
Meer middelen, meer bewegingsvrijheid.
Will the EU then grant still more resources to this project?
Zal de EU dan nog meer geld aan dit project toekennen?
We have more resources than the daily record.
We hebben meer middelen dan de daily record.

That is why we really do need more resources.
Daarom hebben wij werkelijk meer geld nodig.
If you need more resources, you need to let me know now.
Als je meer bronnen nodig hebt, laat dat me dan nu weten.
More resources have to be allocated to teacher training.
Er moeten meer middelen worden toegekend aan de lerarenopleidingen.
More resources are required.
Meer hulpmiddelen zijn vereist.
I have access to more resources than the police department.
Ik heb toegang tot meer bronnen dan de politie.
More resources are needed for languages, not fewer.
Voor de talen moeten er meer hulpmiddelen komen, niet minder.
I understand what the vaskans want-- more of our territory... more resources.
Ik weet wat de vaskanen willen: meer van ons gebied. meer grondstoffen.
Devoting more resources to obtaining scientific advice.
Meer middelen uittrekken om wetenschappelijke adviezen te verkrijgen.
They had more resources than we thought.
Ze hebben meer middelen dan we dachten.
They have actually offered us more resources.
Ze hebben ons meer hulpmiddelen aangeboden.
New priorities demand more resources and new resources.
Nieuwe prioriteiten vergen meer middelen en nieuwe middelen.
Diseases spread. more resources are required.
Ziektes breken uit. meer hulpmiddelen zijn vereist.
We need more resources.
We hebben meer middelen nodig.
More resources are required for research and development of renewable energy sources.
Er zijn meer middelen nodig voor onderzoek en ontwikkeling van duurzame energiebronnen.
Making more resources available for development and global challenges.
Meer middelen beschikbaar maken voor ontwikkeling en wereldwijde uitdagingen.
We are ready to put in more resources.
We zijn klaar om meer middelen in te zetten.
You need more resources.
Je hebt meer middelen nodig.
Allocation of more resources for venture capital and seed capital;
Uittrekken van meer middelen voor durfkapitaal en startkapitaal.
Luckily, i have more resources.
Gelukkig heb ik meer middelen.
But i cannot expend any more resources on this.
Maar ik kan er geen middelen meer aan besteden.
No, i don't wanna waste any more resources on him.
Neen, ik wil geen middelen meer aan hem verspillen.
I don't have any more resources.
Ik heb geen middelen meer.
I need more resources, a bigger team.
Ik heb meer middelen nodig, een groter team.
With a few more resources.
Met iets meer bronnen.
They have more resources.
Daar hebben ze meer middelen.
More resources.
Meer gegevensbronnen.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0428

Woord voor woord vertaling


more
- nog hoe meer langer er meer eerder
resources
- middelen hulpbronnen resources de rijkdommen hulpmiddelen
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer