MY GOOD FRIEND IN NEDERLANDS

Vertaling van My Good Friend in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0564

Voorbeelden van het gebruik van My Good Friend in een zin en hun vertaling

My good friend jules-pierre mao.
Mijn goede vriend jules-pierre mao.
My good friend ursula blake on my brand-new camera.
Mijn goede vriendin, ursula blake. met mijn gloednieuwe camera.
And my good friend, richard nixon.
En mijn goede vriend, richard nixon.
My good friend, mr. chuck akers.
Mijn lieve vriend, mr. chuck akers.

My good friend, Pee-wee!
Mijn goede vriend, pee-wee!
My good friend angela here doesn't feel like going in the water today.
Mijn goede vriendin angela wil het water niet in.
Lieutenant mcgraw, my good friend lord peter ashe.
Luitenant mcgraw, mijn goede vriend lord peter ashe.
Tell me about my good friend curzon.
Vertel eens over m'n goede vriend curzon.
Well... if it isn't my good friend, the poet.
Nou, als dat niet mijn lieve vriend, de dichter is.
Um... anya, this is my good friend, christy.
Anya, dit is mijn goede vriendin, christy.
My good friend, detective danny reagan.
Mijn goede vriend rechercheur danny reagan.
On my good friend, mr.
Op m'n goede vriend, mr.
My good friend, of course.
Mijn beste vriend, natuurlijk.
This is my good friend ahsoka.
Dit is mijn goede vriendin ahsoka.
I would have to say my good friend jonathan franzen.
Ik moet zeggen, mijn beste vriend jonathan franzen.
I told my good friend gwendolyn.
Ik vertelde het m'n goede vriendin gwendolyn.
My good friend senator aleman is very concerned about my treatment.
M'n goede vriend senator aleman... is bezorgd over m'n behandeling.
They were autographed by my good friend janet reno.
Ze zijn gesigneerd door mijn goede vriendin janet reno.
You're my good friend.
Je bent mijn goede vriend.
I want you to meet my good friend maggy.
Ik wil dat je mijn goede vriendin maggy ontmoet.
My good friend eric.
M'n goede vriend eric.
Hi.- and my good friend william darcy.
En mijn goeie vriend william darcy.
My good friend john thorpe.
Mijn goede vriend, john thorpe.
It was my good friend.
Het was mijn beste vriend.
My good friend lola is very responsible.
M'n goede vriendin lola is heel verantwoordelijk.
That's my good friend trace.
Dat is mijn goeie vriend trace.
Batman, this is my good friend, bruce wayne.
Batman, dit is mijn goede vriend, bruce wayne.
Mikael, i would like to introduce my good friend kiki.
Mikael, dit is mijn beste vriendin, kiki.
My good friend, bloody Mary- she's always there when you need her.
M'n goede vriendin bloody mary. aanwezig als je haar nodig hebt.
That was my good friend, mr. garibaldi.
Dat was m'n goede vriend mr garibaldi.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0564

Woord voor woord vertaling


good
- goed mooi lekker fijn leuk
friend
- vriend bevriend vrienden vriendje vriend's

S Synoniemen van "my good friend"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer