MY SWORD IN NEDERLANDS

Vertaling van My Sword in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0472

mijn zwaard (254) m'n zwaard (56) mijn degen (4) mijn sabel (2)

Voorbeelden van het gebruik van My Sword in een zin en hun vertaling

I lost my sword.
Ik ben mijn zwaard kwijt.
Carry my sword.
Draag mijn zwaard.
My honor is at the point of my sword, sir.
Mijn eer zit op de punt van mijn degen.
I shall speak with my sword, sir.
Ik zal spreken met mijn degen, meneer.

Where did i put my helmet? my sword?
Waar is mijn helm, mijn sabel?
You have my sword, messire.
Je hebt mijn zwaard, messire.
Fall on my sword.
Me op m'n zwaard storten.
I need my sword.
Ik heb mijn zwaard nodig.
Cleaving of my sword on mine enemy's flesh.
Klieven van mijn zwaard op het vlees van mijn vijand.
Without my sword, I'm nothing, just an assistant pig keeper.
Zonder m'n zwaard ben ik niks meer dan 'n assistent-varkenshoeder.
It's time i used my sword.
Tijd om m'n zwaard te gebruiken.
My sword is sealed forever.
Mijn zwaard is verzegeld voor altijd.
My sword seeks vengeance!
Mijn zwaard zoekt vergelding.
My sword is in my sheath. strike.
M'n zwaard zit in de schede.
Give me-- give me my sword and i will become the.
Geef me m'n zwaard, dan word ik de.
Frankly, death by my sword is an honor you don't deserve.
Eigenlijk is sterven door mijn zwaard een eer die je niet verdient.
I'm going to get my sword, if that's okay with you.
Ik ga m'n zwaard halen, als het mag.
Take my sword.
Pak mijn zwaard.
And who knows... once i regain my sword, maybe things will be different.
En als ik m'n zwaard terug heb, wordt alles misschien wel anders.
My sword is yours.
Mijn zwaard is het uwe.
It's not like i lost my sword.
Het is niet alsof ik m'n zwaard verloren heb.
He died by my sword.
Hij stierf door mijn zwaard.
I have fallen upon my sword.
Ik ben op m'n zwaard gevallen.
That's why i went after him with my sword.
Daarom ging ik achter hem aan, met mijn zwaard.
The point of my sword against your throat.
Dat is de punt van m'n zwaard tegen uw keel.
You have my sword.
U heeft mijn zwaard.
I follow my sword.
Ik volg m'n zwaard.
This is my sword.
Dat is mijn zwaard.
Yes, but i wouldn't fall on my sword just yet.
Ja, maar ik zou nog maar niet op mijn zwaard vallen.
A victim to my sword.
Slachtoffer van m'n zwaard.

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0472

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "my sword"


my saber
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer