NINE MEMBER STATES IN NEDERLANDS

Vertaling van Nine Member States in het Nederlands

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0387

negen lidstaten (180) de negen lid-staten (51) 9 lidstaten (15) de negen lid­staten (8)

Voorbeelden van het gebruik van Nine Member States in een zin en hun vertaling

For outward FATS, only nine member states collect data on a voluntary basis.
Voor externe FATS verzamelen slechts negen lidstaten op vrijwillige basis gegevens.
The community expands to nine member states and develops its common policies.
De gemeenschap breidt zich uit tot negen lidstaten en ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid.
Internal Market: the commission asks nine member states to implement various EU laws.
Interne markt: commissie verzoekt 9 lidstaten verschillende eu-wetten ten uitvoer te leggen.
Data protection: commission decides to send reasoned opinions to nine member states.
Gegevensbescherming: commissie stuurt negen lidstaten een met redenen omkleed advies.

The finance went to 21 capital investment projects, located in nine member states.
Deze middelen zijn bestemd voor 21 investeringsprojecten in 9 lidstaten.
Nine member states have an inventory of less than 100 HASS.
Negen lidstaten hebben een inventaris van minder dan 100 HASS.
The european commission has decided to formally ask nine member states.
De europese commissie heeft besloten 9 lidstaten.
Nine member states have specific legislation on soil protection.
Negen lidstaten beschikken over specifieke wetgeving inzake bodembescherming.
Nine member states submitted applications meeting the requirements of these provisions.
Negen lidstaten dienden een verzoek in dat aan de voorwaarden van deze bepalingen voldeed.
The european commission, the EIB and nine member states launch the infrastructure trust fund for africa.
Europese commissie, EIB en negen lidstaten lanceren het infrastructuurtrustfonds voor afrika.
The EEC now has nine member states.
De EEG telt nu negen lidstaten.
Authorising decision as a last resort and participation of at least nine member states.
Machtigingsbesluit als ultiem middel en deelname van ten minste negen lidstaten.
January: first agriculture marathon with nine member states.
Januari: eerste landbouwmarathon met negen lidstaten.
The programme was submitted by wales on behalf of 12 partner regions from nine member states.
Het programma was ingediend door wales namens twaalfpartnerregio's uit negen lidstaten.
Consultation is obligatory in only nine member states.
Raadpleging is echter slechts in negen lidstaten verplicht.
The selected network consists of ten research institutes from nine member states.
Het geselecteerde netwerk bestaat ditmaal uit tien onderzoeksinstellingen uit negen lidstaten.
At least nine member states have designated montenegro as a safe country of origin.
Ten minste negen lidstaten hebben montenegro als veilig land van herkomst aangemerkt.
At least nine member states have designated serbia as a safe country of origin.
Ten minste negen lidstaten hebben servië als veilig land van herkomst aangemerkt.
Inflation in the nine member states more or less follows this pattern.
De negen lidstaten volgen min of meer deze tendens.
Applications for aid were received from nine member states.
Uit negen lid-staten zijn aanvragen voor steun ontvangen.
Nine member states chose to have a national programme.
Negen lidstaten hebben gekozen voor een nationaal programma.
Nine member states have improved their provision of sex disaggregated data.
Negen lidstaten hebben hun gegevens opgesplitst naar sekse verstrekt.
Nine member states have now implemented and are using the uniform notification and consignment note.
Negen lid-staten hebben nu de unifotme vrachtbrief ingevoeld en in gebtuik.
Unemployment in the nine member states also fell in line with this general trend.
De negen lidstaten volgens eveneens deze algemene neergaande tendens.
Enlargement of the schengen area to nine member states.
Uitbreiding van het schengengebied tot negen lidstaten.
That would currently be reached with nine member states.
Dat zouden op dit moment negen lidstaten zijn.
It is part of the basic school curriculum in nine member states.
In negen lidstaten is het milieu opgenomen in het leerplan voor basisscholen.
Nine member states increased the average majority proportion in relation to 1999.
In negen lidstaten is het gemiddelde grootste gedeelte in vergelijking met 1999 toegenomen.
The nine member states have two months to reply to the letters of formal notice.
De negen lidstaten hebben twee maanden de tijd om de aanmaningsbrieven te beantwoorden.
The council of ministers is made up of ministers of the nine member states.
De raad van ministers bestaat uit de ministers van de negen lidstaten.

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0387

Woord voor woord vertaling


nine
- negen nine negende negen-
member
- lid de lidstaten afgevaardigde de lid-staten aangesloten
states
- staten landen de lidstaten de staat verklaart

"Nine member states" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer