NOBODY HAS IN NEDERLANDS

Vertaling van Nobody Has in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0613

Voorbeelden van het gebruik van Nobody Has in een zin en hun vertaling

Nobody has ever called me a liar.
Niemand heeft me ooit een leugenaar genoemd.
Nobody has a last name.
Niemand heeft een achternaam.
Nobody has anything to be sorry about.
Niemand hoeft ergens spijt over te hebben.
Nobody has changed partners with us.
Niemand is met ons van partner geruild.

Nobody has to take me.
Niemand hoeft met me mee.
Nobody has what we have.
Niemand heeft wat wij hebben.
Nobody has the right to do what i did.
Niemand heeft het recht te doen wat ik deed.
And nobody has forgotten you.
En niemand is jou vergeten.
Nobody has an appointment.
Niemand heeft een afspraak.
Nobody has ever escaped from stalag 17.
Niemand is ooit ontsnapt uit stalag 17.
Nobody has seen fantomas.
Niemand heeft fantomas gezien.
Nobody has any intention of prosecuting me.
Niemand is van plan mij te veroordelen.
Nobody has me.
Niemand heeft me.
Nobody has transoms anymore.
Niemand heeft meer ventilatieroosters.
And nobody has seen or heard anything suspicious.
En niemand heeft iets verdachts gezien of gehoord.
How can we find someone that nobody has seen, not even you?
Hoe kunnen we iemand vinden die niemand heeft gezien, zelfs jij niet?
Nobody has time for this.
Niemand heeft tijd hiervoor.
Nobody has ever dived as deep as this before on the great barrier reef.
Niemand heeft ooit voordien zo diep gedoken op het grote barrière rif.
Nobody has keys but me.
Niemand heeft een sleutel, behalve ik.
Nobody has much time in this business.
Niemand heeft veel tijd in dit vak.
Nobody has put anything in me, ben.
Niemand heeft iets in me gestopt, ben.
Nobody has friends.
Niemand heeft vrienden.
But nobody has seen him since, except for you.
Maar niemand heeft hem gezien sindsdien, jij uitgezonderd.
Nobody has a place to stay.
Niemand heeft hier onderdak.
Nobody has heard or seen anything.
Niemand heeft iets gehoord of gezien.
This is private property. nobody has asked you to come here.
Dit is privé bezit, niemand heeft jullie gevraagd hier te komen.
With free software, nobody has power over anybody else.
Met vrije software heeft niemand macht over iemand anders.
Nobody has seen these markings for centuries!
Eeuwenlang heeft niemand deze tekens gezien.
If we're insane, nobody has to listen to us.
Als we gek zijn, hoeft niemand naar ons te luisteren.
Nobody has seen Calogero's wife for years except myself, perhaps.
AI jarenlang heeft niemand z'n vrouw gezien, behalve ik.

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0613

Woord voor woord vertaling


nobody
- niemand niemands niemand's
has
- heeft is al moet er
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer