ON THE FUTURE OF EUROPE IN NEDERLANDS

Vertaling van On The Future Of Europe in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 392, Tijd: 0.045

over de toekomst van europa (339)

Voorbeelden van het gebruik van On The Future Of Europe in een zin en hun vertaling

Debate on the future of europe homepage.
Homepage debat over de toekomst van europa.
Debates with citizens on the future of europe.
Burgerdialogen over de toekomst van europa.
Debates with citizens on the future of europe.
Debatten met burgers over de toekomst van europa.
Debates with citizens on the future of europe.
Discussies met burgers over de toekomst van europa.

Debates with citizens on the future of europe.
Over de burgerdialogen over de toekomst van europa.
Subject: convention on the future of europe.
Betreft: conventie over de toekomst van europa.
Debate on the future of europe.
Debat over de toekomst van europa.
February the opening session of the convention on the future of europe is held in brussels.
Februari de openingszitting van de conventie over de toekomst van europa wordt gehouden in brussel.
The debate on the future of europe and the scope of the white paper.
Het debat over de toekomst van europa en de strekking van het witboek.
Vice-president of the convention on the future of europe.
Vice-voorzitter van de conventie over de toekomst van europa.
The debate on the future of europe.
Het debat over de toekomst van europa.
Debate on the future of europe debate.
Debat over de toekomst van europa debat.
Debates with citizens on the future of europe.
Over de debatten met burgers over de toekomst van europa.
Contribution to the fund for the financing of the convention on the future of europe.
Bijdrage aan het fonds voor de financiering van de conventie over de toekomst van europa.
Title of action: debate on the future of europe.
Benaming van de actie: debat over de toekomst van europa.
We are again on the eve of a debate on the future of europe.
We staan opnieuw aan de vooravond van een debat over de toekomst van europa.
The next item is the debate on the future of europe.
Aan de orde is het debat over de toekomst van europa.
On the future of europe.
Toekomst van europa.
Adoption of a resolution on the future of europe.
Goedkeuring van een resolutie over de toekomst van de EU.
Environmental issues are at the heart of policies on the future of europe.
Milieuvraagstukken vormen de kern van het beleid voor de toekomst van europa.
Encourage young people to participate in the debate on the future of europe.
Jongeren laten deelnemen aanhet debat rond de toekomst van europa.
To the members of the ad hoc group on the future of europe.
Aan de leden van de ad-hocgroep" toekomst van europa.
See also the inter-institutional portal"Futurum debate on the future of europe.
Zie eveneens de interinstitutionele portaalsite" futurum de toekomst van europa- debat.
Ad-hoc group on the work of the reflection group horizon 2020-2030 on the future of europe.
Ad-hocgoep voor de werkzaamheden van de" denktank horizon 2020-2030" over de toekomst van europa.
Contribution to the financing of expenditure related to the convention on the future of europe.
Bijdrage aan de financiering van de uitgaven in verband met de conventie over de toekomst van europa.
Item 2 8 0 9- contribution to the fund for the financing of the convention on the future of europe.
Post 2 8 0 9- bijdrage aan het fonds voor de financiering van de conventie over de toekomst van europa.
To submit recommendations to the convention on the future of europe regarding the question of european citizenship for long-term residents.
Voor de conventie over de toekomst van europa een aantal aanbevelingen te formuleren aangaande europees burgerschap voor personen die langdurig in de unie verblijven.
This house is not reflecting on the future of europe, but a strategy for getting the twice rejected constitution ratified after all.
Dit huis bezint zich niet op de toekomst van europa, maar op een strategie om de tweevoudig afgewezen grondwet alsnog geratificeerd te krijgen.
The feedback will feed into outlines of a political vision on the future of europe to be presented in early spring 2014.
De feedback kan worden gebruikt bij het formuleren van een politieke visie voor de toekomst van europa, die begin voorjaar 2014 zal worden gepresenteerd.

Uitslagen: 392, Tijd: 0.045

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "on the future of europe"


"On the future of europe" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer