ONCE EVERY IN NEDERLANDS

Vertaling van Once Every in het Nederlands

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0739

eenmaal per (172) eens per (74) één keer per (23) éénmaal per (23)

Voorbeelden van het gebruik van Once Every in een zin en hun vertaling

Mg/kg once every 24 hours.
Mg/kg eenmaal per 24 uur.
The usual frequency of infusion is once every 2 weeks see section 4.2.
De gebruikelijke infusiefrequentie is eenmaal per 2 weken zie rubriek 4.2.
Once every three or four months?
Eens per drie of vier maanden?
The council shall meet at least once every year.
De raad komt minimaal één keer per jaar bij elkaar.

Once every week or two.
Eens per 2 weken.
After this, benlysta is given once every four weeks.
Hierna wordt benlysta eenmaal per vier weken gegeven.
That only happens once every 300 years.
Dat gebeurt eens per 300 jaar.
And once every six months after high school.
En één keer per zes maanden na school.
Aldurazyme is given once every week as an intravenous infusion.
Aldurazyme wordt eenmaal per week toegediend als druppelinfusie.
Administered once every 24 hours.
Éénmaal per 24 uur toegediend.
You must only inject plegridy once every 2 weeks.
U mag plegridy slechts eenmaal per twee weken injecteren.
Dose increases must not be made more frequently than once every four weeks.
Mogen niet frequenter dan éénmaal per 4 weken doorgevoerd worden. t.
Yeah, once every two weeks.
Ja, eens per twee weken.
The immortal ice flame of the fort burns once every day.
De noodlotsvlam brandt één keer per dag.
Dose increases must not be made more frequently than once every four weeks.
Mogen niet frequenter dan éénmaal per 4 weken doorgevoerd worden. la.
It happens to us once every seven days.
Dat overkomt ons eens per zeven dagen.
Most men need to have sex at least once every seven days.
De meesten willen minstens één keer per week vrijen.
You need to inject plegridy once every 2 weeks.
U moet plegridy eenmaal per twee weken injecteren.
Once every hour.
Eenmaal per uur.
Dose increases must not be made more frequently than once every four weeks.
Dosisverhogingen mogen niet frequenter dan éénmaal per 4 weken doorgevoerd worden. la.
The city assembly is elected once every four years.
De algemene vergadering wordt één keer per vier jaar verkozen.
I have to report there once every two weeks.
Ik moet me eens per twee weken melden.
The council of association shall meet at ministerial level at least once every year.
De associatieraad komt ten minste éénmaal per jaar op ministerieel niveau bijeen.
Drive past NOKAS at least once every hour.
Rij tenminste eenmaal per uur voorbij nokas.
They only come once every 4 years.
Ze komen eens per 4 jaar.
Blooms once every 200 years.
Bloeit één keer per 200 jaar.
Once every 20 years.
Eens per 20 jaar.
Micrograms once every two weeks, or.
Microgram eenmaal per 2 weken, of.
Micrograms once every two weeks, or.
Microgram éénmaal per 2 weken, of.
You will go on patrol once every two hours.
Je zal één keer per twee uur een patrouille lopen.

Uitslagen: 405, Tijd: 0.0739

Woord voor woord vertaling


once
- zodra eens eenmaal als ooit
every
- elke iedere alle elk ieder

"Once every" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer