OUR NAMES IN NEDERLANDS

Vertaling van Our Names in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0378

onze namen (234) onze naam (42)

Voorbeelden van het gebruik van Our Names in een zin en hun vertaling

You put our names together with your cronies'?
Je zet onze namen samen met je maatjes?
He knows our names, but not our history.
Hij kent onze naam, niet onze geschiedenis.
Our names linked in history forever.
Onze namen gekoppeld in de geschiedenis voor altijd.
We wrote our names in the cement.
We schreven onze naam in het cement.

You can read our names the same way.
Je kunt onze namen hetzelfde lezen.
We changed our names so that he wouldn't be able to find us.
We veranderden onze naam zodat hij ons niet zou kunnen vinden.
I haven't told you our names.
Ik heb je onze namen niet verteld.
He must have mixed our names up.
Hij heeft onze namen vast verwisseld.
He doesn't even know our names.
Hij kent onze naam niet.
We change our names, start new lives never come back.
We veranderen onze namen, beginnen een nieuw leven komen nooit terug.
No one asked our names.
Niemand vroeg naar onze naam.
Our names are on the list.
Onze namen staan op de lijst.
Create art and build skyscrapers so that our names will be remembered for centuries.
Wij creëren kunst, en bouwen wolkenkrabbers zodat onze naam herinnerd zal worden.
And our names get forgotten just like everyone else's.
En onze namen zullen vergeten geraken net als al die anderen.
You mean our names.
Je bedoelt onze naam.
We're writing our names.
We schrijven onze namen.
There's some jell-o calling our names.
Er is gelei die onze naam roept.
They built ovens for people in our names.
Ze bouwden ovens voor mensen uit onze naam.
When we accept a bid, we sign our names.
Als we een bod aanvaarden, tekenen we onze namen.
Yeah, we would literally forget everything... our names, addresses.
Ja, we vergaten letterlijk alles... onze naam, adres.
At the end, god was shouting our names.
Aan het einde, schreeuwde god onze namen.
We were joking about how our names were similar.
We maakten grapjes over hoever onze namen gelijk waren.
I swore to my team that i would clear our names.
Ik heb mijn team gezworen dat ik onze naam zal zuiveren.
I might be able to reconstruct the video that clears our names.
Kan ik misschien de video reconstrueren die onze naam zuivert.
We are moving to another country and changing our names.
We vertrekken naar een ander land en veranderen onze namen.
We won't even have our names.
Wij zullen niet eens onze naam hebben.
They know our names.
Ze kennen onze namen.
There is a fabulous party with our names on it.
Er is een prachtig feest met onze naam erop.
Not all our names.
Niet al onze namen.
Or do we all get ghostbuster jumpsuits with our names on them?
Of we nemen allemaal ghostbusters overalls met onze naam op?

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0378

Zie ook


with our names
met onze namen
both our names
onze beide namen
all our names
al onze namen
clear our names
zuiver onze namen zuivert onze namen onze namen zuiveren onze naam te zuiveren
our names will
zullen onze namen
not our names
niet onze voornamen heten we niet heten wij niet niet onze namen
but our names
maar onze namen
our names do
onze namen doen
remember our names
herinner onze namen wisten onze naam
by our names
met onze namen noemen onze namen bij
we change our names
we veranderen onze namen
in both of our names
op onze beide namen op naam van ons beide op allebei onze namen
how do you know our names
hoe ken jij onze namen hoe kent u onze namen hoe weet je onze namen
our first names
onze voornamen

Woord voor woord vertaling


our
- onze ons onzen onzer
names
- namen benamingen heten noemt names

S Synoniemen van "our names"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer