RATIONAL USE IN NEDERLANDS

Vertaling van Rational Use in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0506

het rationeel gebruik (67) rationeel energiegebruik (47) het rationele gebruik (34) een verstandig gebruik (8) een rationeel geneesmiddelengebruik (3) een rationele benutting (3) zuinig gebruik (3) rationeel te gebruiken (3)

Voorbeelden van het gebruik van Rational Use in een zin en hun vertaling

On investment in the rational use of energy.
Betreffende de investeringen in het rationeel gebruik van energie.
Energy savings and the rational use of energy-new energy sources.
Energiebesparing en rationeel energiegebruik- nieuwe energiebronnen.
Commission communication to the council concerning investment in the rational use of energy.
Mededeling van de commissie aan de raad getiteld investeringen in het rationeel gebruik van energie.
Extension of the land of thuringia scheme for promoting the rational use of energy.
Verlenging van de regeling van de deelstaat thüringen ten behoeve van rationeel energiegebruik.

In this way we aim to improve the rational use of medicines.
Zo willen we het rationele gebruik van geneesmiddelen bevorderen.
Efforts aimed at energy conservation and rational use of energy.
Initiatieven om energie te besparen en rationeel energiegebruik te bevorderen;
Area 2- rational use of energy RUE.
Gebied 2: rationeel gebruik van energie RGE.
Rational use of energy renewable energy sources fossil fuels.
Rationeel gebruik van energie duurzame energiebronnen fossiele brandstoffen.
Area 2- rational use of energy(27-32 MECU)1.
Gebied 2 ­ rationeel gebruik van energie( RGE)(27­32 miljoenecu)1.
Rational use of medicinal products: advertising of medicinal products for human use 5.22.
Rationeel gebruik van geneesmiddelen: reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 5.22.
Protection and rational use of resources.
Bescherming en exploitatie van de hulpbronnen.
Rational use of energy.
Rationeel gebruik van energie.
Rational use of energy and demand management SAVE.
Rationeel gebruik van energie en vraagbeheer SAVE.
Rational use of energy and demand management(SAVE);
Rationeel gebruik van energie en beheersing van de vraag( SAVE);
Rational use of energy resources and residue management.
Rationeel gebruik van energiebronnen en reststoffenbeheer.
Rational use of raw materials, energy and water.
Rationeel gebruik van grondstoffen, energie en water.
Research project I: rational use of materials for uppers.
Onderzoekprojecti: rationeel gebruik van het schachtmateriaal.
Energy savings and the rational use of energy- new energy sources.
Energiebesparingen en rationeel gebruik van energiebronnen.
Rational use of energy and demand management.
Rationeel gebruik van energie en beheersing van de vraag.
Climate change and rational use of energy.
Klimaatveranderingen en rationeel gebruik van energie;
Rational use of energy in the field of transport.
Rationeel gebruik van energie in de vervoersector.
To foster energy efficiency and the rational use of energy resources;
Energie-efficiëntie en een rationeel gebruik van energiebronnen te stimuleren;
Measures to encourage the rational use of energy.
Maatregelen ter bevordering van een rationeel gebruik van energie.
Rational use of energy.
Rationeel energiegebruik.
Energy efficiency and rational use of resources SAVE.
Energie-efficiëntie en rationeel gebruik van hulpbronnen SAVE.
Rational use of medicinal products: wholesale distribution 5.19.
Rationeel gebruik van geneesmiddelen: groothandel 5.19.
Rational use of medicinal products: labelling and package leaflet 5.21.
Rationeel gebruik van geneesmiddelen: etikettering en bijsluiter 5.21.
Rational use of medicinal products for human consumption.
Rationeel gebruik van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
To ensure the careful and rational use of natural resources.
Zorg te dragen voor een behoedzaam en rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0506

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "rational use"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer