RETURNED FROM IN NEDERLANDS

Vertaling van Returned From in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0547

terug van (101) teruggekeerd van (22) terugkwam van (21) terugkeerde van (16) teruggekomen van (7) teruggegeven door (5) terugkeer uit (3) terugkwamen van (3)

Voorbeelden van het gebruik van Returned From in een zin en hun vertaling

I have just returned from the hospital.
Ik ben net terug van het ziekenhuis.
We just returned from the hamptons, and.
We zijn net terug van de hamptons, en.
Captain ruthven had returned from the wars.
Kapitein ruthven is teruggekeerd van de oorlogen.
Before you returned from the dark continent.
Voordat je terugkwam van het donkere continent.

Returned from clone_file_block.
Teruggekeerd van clone_file_block.
Natalie had just returned from a 5-day trip to puerto vallarta.
Natalie was net terug van een 5-daagse trip naar puerto vallarta.
He's just returned from a border dispute on ansion.
Hij is net terug van een grensgeschil op ansion.
Set the collection type of the data returned from the plugin.
Stel het type verzameling in voor de data die wordt teruggegeven door de plugin.
When i returned from the dressing room, the sand had vanished.
Toen ik terugkwam van de kleedkamer, het zand was verdwenen.
Returned from the bahama islands.
Teruggekeerd van de bahama eilanden.
Boxer santaros had returned from the desert with a case of amnesia.
Boxer santaros was teruggekeerd van de woestijn met een vorm van geheugenverlies.
Set the collection type of the data returned from the external application.
Stel de verzameling type in voor de data die wordt teruggegeven door de externe toepassing.
I just returned from a convention in belgium.
Ik ben net terug van een congres in belgië.
Since i returned from south africa i have traveled over much of india.
Sinds m'n terugkeer uit zuid-afrika... heb ik veel door india gereisd.
And when she returned from the weekend, did she call you straightaway?
Toen ze terugkwam van het weekend, belde ze u toen gelijk?
Ever since i returned from the carraya system, i have felt empty.
Sinds m'n terugkeer uit het carraya-stelsel voel ik me leeg.
Traveller who returned from far lands...-... which gifts do you bring?
Reiziger die terugkwam van verre oorden welke cadeautjes bracht je mee?
Set the result type of the data returned from the external application.
Stel het resultaattype in voor de data die wordt teruggegeven door de externe toepassing.
The man who returned from the dead.
De man die terugkeerde van de dood.
I have just returned from a long journey.
Ik ben net terug van een lange reis.
She has just returned from a class reunion on starbase 231.
Ze is net teruggekeerd van een klassenreünie op sterrenbasis 231.
Flagman says hoffman trucking just returned from a two-year stint in iraq.
De opzichter zegt dat hoffman trucking net terugkeerde van een 2-jarig contract in irak.
About a week after you returned from germany.
Ongeveer een week na je terugkeer uit duitsland.
I have just returned from a visit with our leader.
Ik ben net terug van een bezoek aan onze leider.
EL mr president, today i have returned from the disaster-stricken peloponnese.
EL mijnheer de voorzitter, ik ben teruggekeerd van de door de ramp getroffen peloponnesos.
He has not returned from an expedition.
Hij is niet teruggekomen van een expeditie.
A man called faisal met her as she returned from work.
Een man genaamd faisal ontmoette haar toen ze terugkwam van haar werk.
There is a war... couple with a baby... returned from a family party.
War er een koppel met een baby die terugkwamen van een familiefeest.
Just returned from around the point.
Ik ben net teruggekomen van rond de punt.
I have in fact, returned from the past.
Ik ben feitelijk teruggekeerd van het verleden.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0547

Zie ook


just returned from
net terug van
i returned from
ik terugkwamen uit
has returned from
is terug van
returned from exile
teruggekeerd uit ballingschap van uit ballingschap terugkerende terugkwam uit ballingschap keerde terug uit ballingschap
returned from lunch
terug van de lunch terugkeerde van lunch teruggekeerd van de lunch
returned from rome
is teruggekeerd uit rome terug uit roma terug kwam uit rome
returned from jordan
keerde terug van jordanië terug gekeerd uit de jordaan uit jordanië terugkwam
returned from america
terugkeerde uit amerika terug van amerika hij komt terug uit amerika
returned from tokyo
teruggekeerd uit tokio
have just returned from
ben net terug van
has just returned from
is net terug uit
returned from the hospital
uit het ziekenhuis kwam terugkwam van het ziekenhuis terug van het ziekenhuis
returned from a party
terug van een party terug van een feest
returned from an expedition
terug van een expeditie teruggekomen van een expeditie
returned from his meeting
terugkeerde van zijn gesprek terugkwam van zijn bijeenkomst
returned from the palace
terug van het paleis teruggekeerd uit het paleis
i have just returned from
ik ben net terug van

Woord voor woord vertaling


returned
- terug teruggekeerd terugkwam teruggebracht teruggegeven

S Synoniemen van "returned from"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer