ROBBERS IN NEDERLANDS

Vertaling van Robbers in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0808

de overvallers (89) rovers (58) dieven (29) inbrekers (11) dief (8) de berovers (5) diefje (3)

Voorbeelden van het gebruik van Robbers in een zin en hun vertaling

One of the robbers was lowered into this shaft.
Een van de overvallers ging omlaag in deze schacht.
The robbers must have dropped the second bag.
De overvallers moeten een tweede zak hebben laten vallen.
Twenty-four robbers came a- knockin' at my door.
Kwamen vierentwintig rovers kloppen op mijn deur.
One of these robbers ended up becoming an emperor.
Eén van deze rovers... werd uiteindelijk een keizer.

Gold stolen by robbers from the tombs of pharaohs.
Goud, gestolen door dieven uit de graven van de farao's.
About the robbers, george.
Over de overvallers, george.
Last night, night before two different robbers at my door.
Eergisteravond twee verschillende rovers aan mijn deur.
Are the robbers back?!
Zijn de overvallers terug?
Even the robbers ran away when they saw my face!
Zelfs die inbrekers renden weg toen ze mijn gezicht zagen.
Okay, so it's really seven robbers, two cops, and one gina.
Dus het zijn zeven dieven, twee agenten en één gina.
One of the robbers has a prosthetic hand.
Een van de berovers heeft een prothese.
Beware of cops and robbers... the kind that rob your dreams.
Let op voor agenten en dieven. diegene die je van je dromen beroven.
Robbers, thieves.
Rovers, dieven.
The leader of the robbers was yeh tao.
De leider van de overvallers was yeh tao.
It was the robbers, i just know it was.
Het waren inbrekers, zeker weten.
We're noble robbers who help others.
Wij zijn edele rovers die anderen helpen.
Only one of the robbers was involved in all four crimes.
Maar één van de berovers was betrokken bij alle vier de misdaden.
The robbers belong to a dangerous gang of criminals and have been identified.
De overvallers behoren tot een? gevaarlijke bende criminelen. en ze zijn geïdentificeerd.
Robbers nowadays are multihyphenate hoodlums.
Dieven zijn tegenwoordig criminelen met streepjes.
Hey, you guys wanna play cops and robbers?
Willen jullie politie en dief spelen?
If any robbers try to rob my award, we will hear them.
Indien inbrekers mijn trofee proberen te stelen, zullen we ze horen.
In this neighborhood, you gotta put something to deter would-be robbers.
In deze buurt moet je iets ophangen om toekomstige rovers af te schrikken.
How do you like playing cops and robbers?
Hou je van een spelletje politie en diefje?
The police think he was killed by robbers.
De politie denkt dat hij werd gedood door inbrekers.
There's a lot of robbers in this city.
Er zijn veel dieven in de stad.
Which means I'm done playing cops and robbers, stark.
Wat wil zeggen dat ik klaar ben met' polies en dief' te spelen, stark.
One of the robbers is an undercover agent.
Eén van de overvallers is een undercover agent.
What's a smart girl like you doing playing cops and robbers?
Waarom speelt zo'n slim meisje als jij agent en dief?
Noah, we're like robbers.
Noah, we zijn net als rovers.

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0808

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer