STAY AT IN NEDERLANDS

Vertaling van Stay At in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0877

blijven (77) blijf (33) verblijf in (32) verblijven bij (5) blijft (7) logeren in (2) slapen in (2) verblijf bij (3)

Voorbeelden van het gebruik van Stay At in een zin en hun vertaling

And the right people stay at home?
En blijven de juiste mensen thuis?
We stay at home, we drink beer, we watch football.
We blijven thuis, we drinken bier, we kijken football.
Records of her stay at the lawford center.
Gegevens over haar verblijf in het lawford center.
You should stay at home.
Je moet thuis blijven.

Stay at the union.
Verblijf in de union.
Well, we can always stay at aunt Gail's.
We kunnen altijd verblijven bij tante gail's.
Why can't we stay at mr. Monk's?
Waarom kunnen we niet verblijven bij mr monk?
We can stay at the ritz, eat our way through every three-star restaurant in town.
We logeren in het ritz, eten in driesterrenrestaurants.
They let each other stay at each other's apartments.
Laten ze elkaar verblijf in elkaars appartementen.
I can't stay at home.
Ik kan niet thuis blijven.
The princess cannot stay at the Archbishop's as planned.
De prinses kan niet volgens plan verblijven bij de aartsbisschop.
We will stay at home.
We zullen thuis blijven.
My friends stay at the majestic.
M'n vrienden slapen in het majestic.
I will let you stay at Dee's place.
Ik laat je verblijf in dee's plaats.
Enjoy your stay at boyd's on boardwalk.
Geniet van je verblijf in boyd's op de promenade.
No, you should stay at home.
Nee, je moet thuis blijven.
So stay at home with your children.
Dus blijf thuis met jullie kinderen.
Anyway... thank you so much for letting me stay at your place.
Hoe dan ook... bedankt dat ik mocht verblijven bij jullie thuis.
Stay at the heartbreak hotel.
Slapen in het heartbreak hotel.
Why the hell doesn't she just stay at home and paint?
Waarom blijft ze niet gewoon thuis schilderen?
No, just stay at home.
Nee, blijf gewoon thuis.
Enjoy your stay at playa del roca.
Reisje. geniet van jullie verblijf in playa del roca.
You will have to stay at home.
Je zult thuis moeten blijven.
And you stay at home... without water for the village.
En jij blijft thuis je haalt geen water.
Did you enjoy your stay at the Marriott?
Heeft u genoten van uw verblijf in het marriott?
I can't stay at home anymore.
Ik kan niet meer thuis blijven.
Jen, stay at home with the kids today.
Jen, blijf vandaag thuis met de kinderen.
I'm gonna stay at my sister's...- Yeah?-... in orlando.
Ik verblijf bij m'n zus in orlando.
Mahjong isn't that bad, at least we stay at home.
Mahjong is zo slecht nog niet, we blijven tenminste thuis.
If you stay at home, i want to look at you.
Als je thuis blijft, wil ik naar je kijken.

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0877

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer