ALFABETISCH ZOEKEN

TA

neem breng pakken duren even haal hebben kosten treffen overnemen pas trek aanvaarden ondernemen
praten spreken hebben gesprek talk sprake praat gepraat gesproken praatte spreek spreekt heb hebt gesprekken heeft gesprekje
genomen getroffen ondernomen gebracht ontvoerd bezet gepakt overgenomen gehaald gestolen geduurd heeft gekost weggenomen
tabel tafel indienen table tafeltje ingediend tafels tafel- tabellen ingediende indient tabel-
praten heb spreken gesprek aan de praat het over talking praat gepraat praatte hebben sprak spreekt gesproken heeft had gesprekken 't over
nemen het innemen breng inname gebruikten pakken heeft halen duurt even
taak task opdracht opgave belast taken belasten taak- opdrachten

TB

tbc
te bevestigen onder voorbehoud nog te bevestigen ntb ovb o.v
tbr
de TBR inzake handelsbelemmeringen de verordening
tbe
van de
tbs
TBS
tbd
TBD


TD

tdi
TDI
tds
TDS
een tdf-bevattend regime van het tdf-bevattende regime
telex-
\tstuurprogramma

TE

vertel me zeg me mij vertellen zegt me mij vertelt zeggen me zei me mij verteld mij vertelde -vertel me
team de ploeg teams -team team's
de tekst een sms sms'en een bericht ontwerptekst text een sms'je de teksten een berichtje sms'te 'n sms sms't 'n bericht een sms' 'n sms'je
technologie technologische technology techniek technologieën technologisch technieken technologie- technologiën
termen voorwaarden betreft opzicht het vlak uitgedrukt op het gebied oogpunt bewoordingen de bewoordingen worden bedingen termijn de begrippen begrippen het reine aanduidingen
het grondgebied gebied territorium territory het registratiegebied gebieden territoria 't grondgebied
technologieën technieken technologische technologie technologiën -technieken technologies techniek technologisch


TG

tgs
TGS
TGRI

TH

daar zo
deze hier zo in dit dezen dezer dezes
ze zij -ze zeeën ze-- zije
hun hunne hunnen huns
deze die dergelijke dezer dezen
ze hen hun hunne zeeën
dan toen vervolgens daarna en dan-- -dan dan-

TI

tijd de keer moment laat time tijdstip de maal vaak altijd tijdig
moe genoeg vermoeid zat beu vermoeidheid doodmoe vermoeide vermoeiend vermoeiden
kaartjes de tickets de kaartjes boetes de kaarten bekeuringen bonnen loten vervoerbewijzen tickets
ticket kaartje een bon een boete een bekeuring het vervoerbewijs het biljet bonnetje vervoerbewijzen vliegticket de kaart treinkaartje
tip
een tip de punt fooi het topje getipt het uiteinde geven de stortplaats kantelen de bovenzijde fooien
strak krap vast goed stevig goed vast close streng hecht gespannen tight zacht smal krappe zitten

TJ

TJ
tjoules per year
TJ per jaar
t'jon and romas
t'jon en romas

TK

tko
TKO
de keuken


TM

tmp
/tmp tmp
tms
TMS de handelsmaatregelen
tmax nam toe
tmz
TMZ
de tmax met ongeveer
de map /tmp
tmdemans

TN

tnf-antagonisten TNF- antagonisten een tnf-antagonisten
een tnf-antagonist tnf-antagonisten
tnd
en
tne
de
tns
verneveloplossing met tobramycine
tno
tgeen

TO

too
ook te zijn is ten was bent ter
vandaag nu tegenwoordig momenteel heden thans dag dagen vandaag-
vanavond vannacht tonight vanavond's
morgen morgenochtend morgen-
nam heeft pakte duurde bracht kostte haalde meenamen ontvoerde stal trok greep pikte
vertelde me zei heeft me zeiden vertelden me gezegd zeggen vertelt me hebt me verteld me had me hebben me
naar op in de richting op weg naar tot van jegens tegenover ten aanzien ten opzichte towards gericht de verwezenlijking

TP

tps
TPS
t'pel

TQ


TR

het verdrag het eg-verdrag de verdragen 't verdrag het verdragen der verdragen
de behandeling behandeld verwerking zuivering behandelen de behandelingen behandelde behandelt -verwerking -zuivering
de waarheid eerlijk truth werkelijkheid der waarheid
opleiding training scholing trainen beroepsopleiding opleiden onderwijs vorming opleidingsgebied opleidingen -opleiding getraind trainingen opgeleid beroepsopleidingen traint train opleidings -training onderwijs- opleidende
vervoer transport verkeer de vervoerssector de vervoersector transporteren vervoersgebied de transportsector vervoer- transport- getransporteerd -vervoer transporteer getransporteerde transporten -transport de vervoerssectoren vervoers
waar echte zo geldt klopt de waarheid true inderdaad werkelijke trouw weliswaar oprecht waarachtig


TT

ttp
TTP time to progression , TTP
tte
TTE VTE
dde hhet de
deze dit
tts
TTS
van
ttt
ttt

TU

turkije kalkoen turkey turkse kalkoenen turks turkijes turkije's
beurt zet veranderen draai keren worden beurt om aangeven wendt schakel een wending lever de bocht de afslag wend je afslaan sla te draaien omslaan verraden
veranderde werd draaide keerde zette wendde zich transformeerde bleek aangegeven opgewonden schakelde ingeschakeld overgelopen wend verraden dook afgekeerd omgekeerd toegekeerd
blijkt blijkbaar afloopt uitpakt bleek blijken blijk
dinsdag tuesday dinsdagavond dinsdags dinsdag-
de tunnel de tunnels
tunesië tunisia tunesische tunesisch
verandert wordt draait de beurt windt zet keert bochten blijkt wendt duikt schakelt omslaat turns afslaan wendingen opgewonden omwentelingen beurt blijkbaar
turkse turkije de turkse turkish turken turk de turks-cyprioten turks

TV

het tv-station tv-zenders een tv-station de tv-zender het TV station een tv-zender een televisiestation het televisiestation een televisiezender een TV station
tv stations
tv-stations tv-zenders televisiestations
de tv-gids TV guide de TV gids een tv-gids
tv-kanalen televisiekanalen
een tv-ster een TV ster de tv-ster
TV show tv-show
tv sets
tv-toestellen televisietoestellen televisies

TW

twee jaar 2 jaar twee jaren 2 jaren
twee keer tweemaal dubbel twee maal 2 keer twice dubbele tweede keer twee malen
twee weken 2 weken twee week 2 week
twee dagen 2 dagen
twee maanden 2 maanden 2 maand
twaalf 12 twelve twaalfde twaalven
twintig 20 twenty een twintigtal twintigste twintigje
two minutes
twee minuten 2 minuten een paar minuten twee minuutjes twee minuut
twee jaar geleden twee jaar terug 2 jaar geleden 2 jaar terug twee jaren geleden

TX

txt
txt
het tx-gas

TY

type soort de aard vorm typ typen types soorten vormen type- -type
soorten types typen vormen categorieën de aard type soort vorm typetjes -types
typische typerend normale karakteristieke echt een doorsnee kenmerkend kenmerkend voor tekenend voor typisch normaal echte typerende karakteristiek
de typegoedkeuring de goedkeuring de eg-typegoedkeuring de eg‑typegoedkeuring de eeg-goedkeuring de type-goedkeuring de eu-typegoedkeuring keuringsregels de eg-goedkeuring het typegoedkeuringsnummer homologaties
tirannie een dictatuur tiranie
banden tyrus tyre luchtbanden autobanden bandenkoordweefsel de bandenfabrikant de tire band