TELL ME THE TRUTH IN NEDERLANDS

Vertaling van Tell Me The Truth in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0667

vertel me de waarheid (59) zeg me de waarheid (41) zeg eens eerlijk (9) vertel de waarheid (7) vertelt me de waarheid (7) ik wil de waarheid (5) eerlijk zeggen (2) verteld me de waarheid (4) vertel me eerlijk (3) vertellen me de waarheid (3)

Voorbeelden van het gebruik van Tell Me The Truth in een zin en hun vertaling

Please just tell me the truth.
Alsjeblieft vertel me de waarheid.
Tell me the truth, len.
Duke, tell me the truth.
Duke, vertel me de waarheid.
Tell me the truth. could it ever have happened between us?
Zeg eens eerlijk, was het ooit iets geworden met ons?

Then tell me the truth.
Dan vertel me de waarheid.
Stop prancing and tell me the truth.
Stop dansen en zeg me de waarheid.
Zach, tell me the truth.
Zach, zeg me de waarheid.
Tell me the truth.
Zeg eens eerlijk.
Tell me the truth, liana, or this is gonna get worse.
Vertel de waarheid, liana, of het wordt slechter.
Corsini, tell me the truth.
Corsini, vertel me de waarheid.
Dad, tell me the truth.
Pap, vertel me de waarheid.
Tell me the truth!
Vertel de waarheid!
God, tell me the truth before i die.
God zeg me de waarheid voordat ik sterf.
Come on, michael, tell me the truth?
Vooruit, ik wil de waarheid horen.
Tell me the truth about doc.
Zeg eens eerlijk wat doc mankeert.
Tommy, tell me the truth. does this suit make me look fat?
Zeg eens eerlijk, maakt dit pak me dik?
Tell me the truth... was it Ray?
Zeg me de waarheid... was het ray?
So tell me the truth. why are you in America!
Eerlijk zeggen, waarom ben je in amerika?
Tell me the truth, or i walk.
Vertel de waarheid of ik ga.
Tell me the truth, ashley.
Ik wil de waarheid horen, ashley.
All right, tell me the truth, richard.
Goed, vertel me de waarheid, richard.
Tell me the truth and you will be well rewarded.
Vertel de waarheid en je wordt beloond.
Hey, tell me the truth.
Vertel me eerlijk.
Tell me the truth.
Ik wil de waarheid.
Ya ya, tell me the truth, is he really your brother?
Ya ya, vertel me de waarheid. is hij echt je broer?
Tell me the truth, doctor.
Zeg me de waarheid, dokter.
Okay, tell me the truth.
Zeg eens eerlijk.
Tell me the truth. Thembi's accident, was it murder?
Vertel me eerlijk het ongeluk van thembi, was dat moord?
Claire, tell me the truth.
Claire, zeg me de waarheid.
The truth! tell me the truth.
Ik wil de waarheid.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0667

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "tell me the truth"


tell me straight
tell me true
you would tell me the truth
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer