THE CHEESE IN NEDERLANDS

Vertaling van The Cheese in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0602

Voorbeelden van het gebruik van The Cheese in een zin en hun vertaling

He is the cheese to my macaroni.
Hij is de kaas op mijn macaroni.
Jimmy the cheese man got in with the groom of this champion horse.
Jimmy the cheese man is bevriend met de stalknecht van dat paard.
The cheese of rebels.
De kaas van de rebellen.
Where the cheese comes from.
Waar de kaas vandaan komt.

Does he know eddie the cheese got pinched?
Weet hij dat eddie the cheese gepakt is?
Speaking of which, have you ever had the cheese in the crust?
Sprekend daarover. heb je ooit de kaas in de korst gehad?
At the moment we're stuck somewhere between the cheese graters and lady garden.
Op het moment denken we aan the cheese graters of lady garden.
I'm gonna cut the cheese.
Ik ga de kaas snijden.
I'm in with tommy botondo and jimmy the cheese man.
Samen met tommy botondo en jimmy the cheese man.
Paulie, what do you or jimmy the cheese man know about horses?
Wat weten jij of jimmy the cheese man nu van paarden?
Only with ravioli, the cheese is on the inside.
Alleen met ravioli, de kaas zit aan de binnenkant.
Like the cheese.- laughing.
Net als de kaas.- lacht.
You bring the cheese, please.
Jij brengt de kaas mee, alsjeblieft.
The cheese is evil!
De kaas is kwaadaardig.
His shoe is touching the cheese.
Zijn schoen raakt de kaas.
Oh, yeah, only the cheese.
Ja, alleen de kaas.
Snake doc, the mouse just found the cheese.
Snake doc, de muis heeft de kaas gevonden.
Just like the cheese.
Net als de kaas.
It's not just the cheese.
Het is niet alleen de kaas.
Potatoes, meat, what's left of the cheese.
Aardappelen, vlees, wat er over is van de kaas.
That was the cheese.
Dat was de kaas.
And with mac and cheese, the cheese is on the outside.
En met mac en kaas, de kaas zit aan de buitenkant.
Cheeseburger-- hold the cheese.
Cheeseburger hou de kaas.
He was talking about the cheese.
Hij had het over de kaas.
Say"the cheese.
Zeg" cheese.
A little heavy on the cheese today, darling.
Een beetje veel kaas vandaag, schat.
The way the cheese and the chicken...?
Hoe die kaas en die kip.
I didn't buy the cheese. i didn't make the dinner.
Ik heb geen kaas gekocht of gekookt.
Guys, guys, finding the cheese is what they want us to do.
Jongens, jongens, die kaas vinden is wat ze willen dat we doen.
The cheese is so dry you could smoke it.
Die kaas is zo droog, die kan je roken.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0602

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "the cheese"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer