THE COMMUNICATIONS IN NEDERLANDS

Vertaling van The Communications in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0782

communicatie (97) de mededelingen (61) de communicatie (51) de mededeling (17) de teekens (7) de verzen (7) de teekenen (4)

Voorbeelden van het gebruik van The Communications in een zin en hun vertaling

Release the shuttle, and the communications and we will leave.
Geef shuttle en communicatie vrij, dan vertrekken we.
The committee sees the communications as a step in this direction.
Het comité ziet de mededelingen als een eerste stap in deze richting.
Wa-wa-wait... all the communications are down?
Wacht, alle communicatie ligt plat?
The damage to the communications centre, that isolated the ship.
De schade aan de communicatie isoleerde het schip.

Full text of the communications.
De volledige tekst van de mededelingen.
Ensign mccarty will show you to the communications department.
Ensign mccarty zal jullie naar de afdeling communicatie brengen.
And those who believe in the communications of their lord.
En die gelooven in de teekens van hunnen heer.
Mr carroll asked for a few clarifications regarding the text of the communications.
De heer CARROLL wenst nadere uitleg over bepaalde punten van de mededelingen.
Either the communications system is malfunctioning or everyone on board has succumbed to a delusional state.
De communicatie is defect, of iedereen is bezweken.
The chief of staff and the communications director.
De chef-staf en de chef communicatie.
About 15 years ago, we changed from volatile chemicals... to the communications industry.
Zo'n vijftien jaar geleden verruilden we vluchtige chemicaliën voor communicatie.
And allah makes clear to you the communications; and allah is knowing, wise.
En allah verduidelijkt jullie de verzen. en allah is alwetend, alwijs.
We have to fix the communications.
We moeten de communicatie herstellen.
The communications from the commission.
De mededeling van de commissie.
The commission shall be assisted by the communications committee in accordance with article 10.
De commissie wordt overeenkomstig artikel 10 bijgestaan door het comité voor communicatie.
Thus were turned away those who denied the communications of allah.
Zo worden degenen die de verzen van allah plachten te ontkennen belogen.
Which means we can control and trace the communications.
Dat betekent dat wij de communicatie kunnen controleren en volgen.
The commission shall distribute the information to the communications committee as appropriate.
De commissie deelt de informatie afhankelijk van het geval mee aan het comité voor communicatie.
The communications are professional and we have competent candidates.
De communicatie is professioneel en we hebben bekwame kandidaten.
Full text of the communications.
De volledige tekst van de mededeling.
The communications room is down the hall.
De communicatie ruimte is verderop.
After consulting the communications committee.
Na raadpleging van het comité voor communicatie.
I'm glad rosen passed on the communications job.
Ik ben blij rosen de communicatie baan heeft geweigerd.
Communicating europe- report by the communications group to the bureau.
Communiceren over europa"- verslag van de groep communicatie aan het bureau.
The communications systems on the pulau are inoperative.
De communicatie systemen. van de palau zijn buiten gebruik.
The sector is regulated by the communications law of 1995.
De sector wordt gereguleerd door de wel communicatie van 1995.
This year has been a year of unparalleled growth in the communications industry.
Dit is een jaar geweest van ongeëvenaarde groei in de communicatie industrie.
I'm the communications director.
Ik ben hoofd communicatie.
Then you can go over to the communications division. just... shut up.
Dan kan je overstappen naar de communicatie divisie.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0782

Woord voor woord vertaling


communications
- communicatie mededelingen communications verbindingen communicatiemiddelen

"The communications" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer