THE KIDNEYS IN NEDERLANDS

Vertaling van The Kidneys in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0529

Voorbeelden van het gebruik van The Kidneys in een zin en hun vertaling

The kidneys appear normal.
De nieren lijken normaal.
In the kidneys, right?
In de nieren, toch?
The kidneys are for mr. martin.
De niertjes zijn voor mr. martin.
Thanks for putting the kidneys, Jeff!
Bedankt voor de nier, jeff.

One of the kidneys has already failed.
Een van de nieren heeft het al begeven.
Where are the kidneys now?
Waar zijn de niertjes nu?
All of our body's energy is here, in the kidneys.
Al de energie van ons lichaam zit in de nieren.
Insufficient function of the kidneys, reduced production of urine, impaired or painful urination.
Onvoldoende functioneren van de nier, verminderde urineproductie, verminderd of pijnlijk.
Did mrs. mariette like the kidneys?
Vond mevr. mariette de niertjes lekker?
Nelarabine and ara-g are partially eliminated by the kidneys.
Nelarabine en ara-g worden gedeeltelijk uitgescheiden door de nieren.
I will bring the kidneys!
Ik zal de niertjes brengen.
Insufficient function of the kidneys, reduced production of urine, impaired or painful urination.
Onvoldoende functioneren van de nier, verminderde urineproductie, verminderd of pijnlijk plassen.
Fampyra is primarily excreted unchanged by the kidneys.
Fampyra wordt primair ongewijzigd uitgescheiden door de nieren.
Ah yes, the kidneys.
Ah ja, de niertjes.
See if you can get rid of the kidneys.
Kijk maar of u van de niertjes afkomt.
Hydrochlorothiazide is not metabolized but is eliminated rapidly by the kidneys.
Hydrochloorthiazide wordt niet gemetaboliseerd maar wordt snel door de nieren uitgescheiden.
Ceftaroline is primarily eliminated by the kidneys.
Ceftaroline wordt voornamelijk door de nieren uitgescheiden.
Ceftolozane/tazobactam and the tazobactam metabolite M1 are eliminated by the kidneys.
Ceftolozaan/tazobactam en metaboliet M1 van tazobactam worden via de nieren geëlimineerd.
Poor blood flow to the kidneys.
Slechte doorbloeding van de nieren.
Clofarabine is predominately excreted via the kidneys.
Clofarabine wordt voornamelijk via de nieren uitgescheiden.
Strontium excretion occurs via the kidneys and the gastrointestinal tract.
Strontium excretie vindt plaats via de nieren en het maagdarmkanaal.
I got the arm and then uncle got the spine and the kidneys.
Ik kreeg de arm en toen kreeg oom de ruggegraat en de nieren.
These complexes are rapidly eliminated by the kidneys.
Deze complexen worden snel door de nieren geëlimineerd.
Harvesting the kidneys for the fall.
De nieren oogsten voor de herfst.
Checking the kidneys to make sure they're intact and functioning.
Nu controleer ik de nieren, of ze intact en werkend zijn.
Well, the kidneys clean the blood, they process the waste.
Wel, nieren reinigen het bloed, ze verwerken de afvalstoffen.
The heart, the kidneys, the lungs.
Hart, nieren natuurlijk, longen.
Sjogrens would inhibit the clotting enzymes, infiltrate the kidneys, explains everything.
Sjögren verklaart stolling en nieren.- haff ook.
It something with the kidneys. They're not working properly.
Iets met zijn nieren, ze functioneren niet.
Both invading the kidneys, both causing early heart failure.
Beide een invasie op de nieren, beide veroorzaken vroege hartfalen.

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0529

Woord voor woord vertaling


kidneys
- de nieren nieren nierproblemen nierfunctie de nier

S Synoniemen van "the kidneys"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer