THE LISBON PROCESS IN NEDERLANDS

Vertaling van The Lisbon Process in het Nederlands

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0635

Voorbeelden van het gebruik van The Lisbon Process in een zin en hun vertaling

The expectations of the lisbon process are not being fulfilled.
De verwachtingen van het lissabonproces worden niet waargemaakt.
Factors that have led to the lisbon process being a working process since 2005.
Factoren die ertoe hebben geleid dat het lissabonproces vanaf 2005 een proces in actie is geworden.
The lisbon process must be kept on the rails even in difficult times.
Ook in moeilijke tijden moet het lissabon-proces op de rails worden gehouden.
For all these reasons an effective revival of the lisbon process is very important.
Om al deze redenen is een effectieve doorstart van het lissabonproces heel belangrijk.

The lisbon process will of course be the most important element.
Het lissabon-proces zal natuurlijk het belangrijkste element vormen.
Spring european Council: the regions at the heart of the lisbon process.
Voorjaarsbijeenkomst van de europese raad: de regio's als centrum van het lissabon-proces.
We have learned that from the lisbon process.
Dat hebben we geleerd van het lissabonproces.
Co-responsibility of the EESC, national escs and organised civil society in the lisbon process.
Gedeelde verantwoordelijkheid van EESC, nationale ser's en maatschappelijk middenveld in het lissabonproces.
Smes in the globalised economy and the lisbon process.
Kmo's in de geglobaliseerde economie en het lissabon-proces.
Cohesion policy at the heart of the lisbon process.
Cohesiebeleid in het middelpunt van het lissabonproces.
It would be equally damaging for the prospects of the lisbon process by 2010.
Dat is evenzeer schadelijk voor de uitkomst van het lissabonproces in 2010.
The national strategies are constantly revised and updated as part of the lisbon process.
De nationale strategieën worden constant herzien en bijgewerkt als onderdeel van het lissabonproces.
That is also damaging for the prospects of the lisbon process by 2010.
Dat is evenzeer schadelijk voor de uitkomst van het lissabonproces in 2010.
First i have two brief comments to make on the lisbon process.
Eerst wil ik twee korte opmerkingen maken over het lissabonproces.
The lisbon process also includes qualitative indicators.
Het proces van lissabon bevat ook kwaliteitsindicatoren.
This is also something to which the lisbon process is relevant.
In dit verband is ook het proces van lissabon van belang.
The lisbon process must be implemented in full.
Het proces van lissabon moet volledig worden uitgevoerd.
Supporting the lisbon process.
Ondersteuning van het lissabonproces.
The lisbon process and the environmental dimension.
Het proces van lissabon en de milieudimensie.
The lisbon process is running aground in the protest of the electorate.
Het proces van lissabon loopt vast in het protest van het electoraat.
That is disastrous for the lisbon process overall.
Dat is desastreus voor het proces van lissabon als geheel.
These recommendations provide strong support for the lisbon process.
Deze aanbevelingen vormen een forse ondersteuning van het lissabonproces.
Internal market, employment and the lisbon process.
Interne markt, werkgelegenheid en lissabonproces.
It is relevant because of the lisbon process.
Het is relevant vanwege het proces van lissabon.

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0635

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"The lisbon process" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer