THE MESSIAH IN NEDERLANDS

Vertaling van The Messiah in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 398, Tijd: 0.055

de messias (205) de masieh (48) de masîh (45) christus (44) waarlijk christus (12) de verlosser (11) de messîh (6) de messiah (4)

Voorbeelden van het gebruik van The Messiah in een zin en hun vertaling

The messiah is one who will come after me.
De messias is iemand die na mu komen zal.
Are you the messiah?
Bent u de verlosser?
Isaiah prophesied what the messiah would do when he came.
Jesaja voorspelde wat de messias zou doen als hij kwam.
Are you the messiah?
Ben u de verlosser?

The messiah will save us!
De messiah zal ons redden.
And the people longed for the messiah, to free them from the tyranny.
En het volk verlangde naar de messias om hen van de tirannie te bevrijden.
The messiah helps me out.
De messias helpt me.
To believe in the messiah, one must believe in god.
Om te geloven in de verlosser, moet men eerst in god geloven.
We need to speak to the messiah.
We moeten de messiah spreken.
The messiah must be born in bethlehem.
De messias moet geboren zijn in bethlehem.
He sees the messiah everywhere.
Hij ziet de messiah overal.
If you are the messiah then save yourself and us.
Als je de verlosser bent... dan verlos jezelf en ons.
The messiah will be betrayed by a friend for 30 pieces of silver.
De messias wordt verraden door een vriend, voor 30 zilverstukken.
The prophecy of the messiah?
De profetie van de messiah?
The messiah has sent me a vision.
De verlosser heeft me een visioen gestuurd.
The messiah has come!
De messias is gekomen.
He preaches to the people to repent before the coming of the messiah.
Hij predikt tot de mensen om te bekeren voor de komst van de verlosser.
If the messiah is already dead, it can't be herod agrippa.
Als de messias al dood is kan het herodes agrippa niet zijn.
Rabbi, i believe you're the messiah.
Rabbi, ik geloof dat u de verlosser bent.
Thank you. the messiah leader understands the world.
Dank je. de messias leider begrijpt de wereld.
They think you are the messiah.
Ze denken dat jij de verlosser bent.
I see. the leader of the messiah isn't just a figurehead.
Okay. de leider van de messias is niet alleen maar een boegbeeld.
Because after all, god is[working through] the messiah.
Omdat tenslotte, god werkt door de messias.
Like a lamb came the messiah.
Zoals een lam kwam de messias.
Before jesus, there were many who claimed to be the messiah.
Voor jezus, waren er velen die claimden de messias te zijn.
Not a peep out of the messiah.
Geen kik van de messias.
These jews did not accept him as the messiah.
Deze joden aanvaardden hem niet als de messias.
Hitler thought he was the messiah.
Hitler dacht dat hij de messias was.
And jesus ain't the messiah.
En jezus is de messias niet.
Send us the deliverer, the messiah.
Zend ons de verlosser, de messias.

Uitslagen: 398, Tijd: 0.055

Woord voor woord vertaling


messiah
- de messias de masieh christus de masîh de verlosser

S Synoniemen van "the messiah"


"The messiah" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer