THE OTHER GIRLS IN NEDERLANDS

Vertaling van The Other Girls in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0543

de andere meisjes (218) andere meiden (25) andere vrouwen (6) de andere meisje (3)

Voorbeelden van het gebruik van The Other Girls in een zin en hun vertaling

Always in trouble with the other girls, always owing somebody something.
Altijd problemen met de andere meisjes, altijd iemand iets schuldig.
You and all the other girls had a field day with what happened.
Jij en al die andere meiden hadden een hele show met wat er gebeurde.
I didn't know the other girls very well.
Ik kende de andere meisjes niet heel goed.
Did the other girls like it?
Vonden die andere meiden dat leuk?

Think about all the other girls who will be turning 30.
Denk aan alle andere vrouwen die 30 worden.
All the other girls are dead.
Al de andere meisjes zijn dood.
Especially if the other girls have it.
Vooral als andere vrouwen het hebben.
The other girls were blonde and delicate.
De andere meisje waren blond en delicaat.
All the other girls her age are married.
Alle andere meiden zijn op haar leeftijd al getrouwd.
Like the other girls, like your daughter?
Zoals de andere meisjes, zoals je dochter?
Julia and the other girls are all testifying against him.
Julia en de andere meisjes gaan allemaal tegen hem getuigen.
What about all the other girls you were with?
En alle andere vrouwen dan?
LIZ: i guess the other girls feel like this is some kind of prison.
Ik denk dat de andere meisje dit voelen alsof het een gevangenis is.
All the other girls are such skanks.
Al die andere meiden zijn zo'n sloeries.
Just like all the other girls.
Net als die andere vrouwen.
All the other girls have gone.
Alle andere meiden zijn al weg.
Tell me about the other girls in the society.
Vertel me over de andere meisjes in de vereniging.
She said that all the other girls were more experienced. i will get them.
Ze zei dat alle andere meiden meer ervaring hadden!
The other girls were gorgeous.
De andere meisjes waren beeldschoon.
All the other girls around here are either dead or dumpy.
Alle andere meiden zijn of dood of dik.
One of the other girls.
Een van de andere meisjes.
The other girls killed by the man who killed your daughter.
De andere meisjes die vermoordt werden door de man die uw dochter vermoorde.
You were special, not like the other girls.
Je was bijzonder, niet als alle andere meiden.
All the other girls meant nothing to me.
Al de andere meisjes betekenden niets voor me.
I just didn't want to lose you like the other girls.
Ik wilde je alleen niet verliezen als die andere meiden.
Twice what the other girls earn.
Twee maal wat de andere meisjes verdienen.
She didn't want to be in the drawer with the other girls.
Ze wilde niet in dezelfde lade met die andere meiden.
According to the other girls, she"worships" emily.
Volgens de andere meisjes," aanbidt" ze emily.
Yeah, the other girls.
Ja, die andere meiden.
I'm not like all the other girls.
Ik ben niet als al die andere meiden.

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0543

Zie ook


as the other girls
als de andere meisjes
tell the other girls
het de andere meisjes zeggen de andere meisjes vertellen de andere meiden vertellen
while the other girls
terwijl de andere meisjes terwijl de andere meiden
the other girls got
de andere meiden hebben de andere meiden moeten andere meisjes kregen
but the other girls
maar die andere meisjes maar de andere meisjes
the other girls started
de andere meisjes begonnen
the other girls want
de andere meiden willen de andere meisjes willen
the other girls say
de andere meisjes zeggen
like all the other girls
als al die andere meisjes zoals alle andere meisjes zoals al die andere meisjes als de andere meiden als al die andere meiden
some of the other girls
sommige andere meisjes sommige van de andere meiden paar andere meisjes enkele andere meisjes

Woord voor woord vertaling


other
- andere overige anderzijds ander anderen
girls
- meisjes meiden vrouwen girls dochters

S Synoniemen van "the other girls"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer