THE SEEDS IN NEDERLANDS

Vertaling van The Seeds in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0733

de zaden (171) zaaizaad (41) de zaadjes (30) de kiemen (12) de kiem (6) zaaigoed (5)

Voorbeelden van het gebruik van The Seeds in een zin en hun vertaling

Why did nayland smith leave the seeds here?
Waarom heeft nayland smith de zaden hier gelaten?
You nurtured the seeds of a generation.
U gevoed de zaden van een generatie.
In the seeds sector, a few changes to the parent regulation were proposed.
Met betrekking tot zaaizaad worden enkele wijzigingen op de basisverordening voorgesteld.
Aid granted in the seeds sector * II.
In de sector zaaizaad toegekende steunbedragen*II.

It's not about the seeds or the soil.
Het gaat niet om de zaden of de aarde.
Sir, you have the seeds of greatness in you.
Meneer, u hebt de kiemen van grootsheid in u.
If they eat and can't digest the seeds.
Als ze eten en de zaden niet kunnen verteren.
Richard cory sows the seeds of his own demise.
Richard cory zaait de zaadjes van zijn eigen teloorgang.
Setting aid rates in the seeds sector for the 2004/05 marketing year.
Tot vaststelling, voor het verkoopseizoen2004/2005, van de in de sector zaaizaad toegekende steunbedragen.
We might be able to find the seeds of their conflict here.
Hier vinden we misschien de kiemen van het conflict in terug.
That's what planted the seeds for the internet.
Dat plantte de kiem voor het internet.
You and carson take the seeds... get them going somewhere.
Jij en carson nemen de zaadjes. en planten ze ergens.
In the cooler upper part the supersaturated solution is deposited on the seeds.
In het bovenste koudere ge deelte zet de onverzadigde oplossing zich af op de kiemen.
The seeds sector;
De sector zaaizaad.
Like the seeds of a dragonia vine.
Net als de zaden van een dragonia wijnstok.
The seeds of destruction- lust... insecurity... violence... obsession.
De kiem van vernietiging: lust, onzekerheid... geweld... obsessie.
The seeds have fleshy endosperm.
De zaden hebben een vlezige endosperm.
The seeds are beginning to pop.
De zaadjes beginnen uit te komen.
Aid granted in the seeds sector.
In de sector zaaizaad toegekende steunbedragen.
Thales brought back from babylon and egypt the seeds of new sciences.
Thales bracht uit babylon en egypte de kiem voor nieuwe wetenschappen.
And the seeds come out.
En de zaden komen uit.
Yeah, to sow the seeds of chaos.
Ja,om de zaadjes van chaos te zaaien.
We need to get the seeds before they find them.
We moeten de zaden pakken voordat ze die vinden.
It is the flowering of the seeds you planted in earlier, headier days.
Nu komen de zaadjes tot bloei die in vroeger en onstuimiger tijden geplant zijn.
The seeds are in a tin under my bed.
De zaden zitten in een blik onder mijn bed.
The seeds weren't strong enough.
De zaadjes waren niet sterk genoeg.
It's the seeds from the sunflower we had in fort quitman.
Het zijn de zaden van de zonnebloem die we in fort quitman hadden.
Right now the seeds are dormant.
Nu zijn de zaadjes latent.
Give me the seeds.
Geef de zaadjes.
You sow the seeds, you reap the fruit.
Je zaait de zaden, plukt u de vruchten.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0733

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer