THE SLOVENIAN PRESIDENCY IN NEDERLANDS

Vertaling van The Slovenian Presidency in het Nederlands

Uitslagen: 389, Tijd: 0.0585

Voorbeelden van het gebruik van The Slovenian Presidency in een zin en hun vertaling

We are clearly counting on the slovenian presidency and minister lenarčič.
We rekenen op het sloveense voorzitterschap en minister lenarčič.
The slovenian presidency decided to begin negotiations in 2008.
Het sloveense voorzitterschap besloot de onderhandelingen in 2008 te starten.
Tomorrow morning we have a very important trilateral discussion with the slovenian presidency.
Morgenochtend zullen we trilaterale discussie voeren met het sloveens voorzitterschap.
I would like clarification from the slovenian presidency on these issues.
Ik zou graag opheldering van het sloveense voorzitterschap willen over deze kwesties.

Discussion on the priorities of the slovenian presidency.
De prioriteiten van het sloveense eu-voorzitterschap.
We wish the slovenian presidency every success.
Wij wensen het sloveense voorzitterschap alle succes.
Exploratory opinion at the request of the slovenian presidency.
Verkennend advies op verzoek van het sloveense voorzitterschap.
Exploratory opinion requested by the slovenian presidency.
Verkennend advies op verzoek van het sloveense voorzitterschap.
The examination of these proposals will start under the slovenian presidency.
De bespreking van deze voorstellen zal onder het sloveense voorzitterschap aanvangen.
The work on this file will continue under the slovenian presidency.
De bespreking van dit dossier zal onder het sloveense voorzitterschap worden voortgezet.
And thank you also for your words of praise for the slovenian presidency.
En dank u bovendien voor uw lovende woorden voor het sloveense voorzitterschap.
Unfortunately these calls were ignored by the slovenian presidency.
Helaas zijn deze oproepen genegeerd door het sloveense voorzitterschap.
The french presidency also welcomes the progress made under the slovenian presidency.
Het franse voorzitterschap is eveneens ingenomen met de vooruitgang die is geboekt onder het sloveense voorzitterschap.
Presentation of the programme of the slovenian presidency debate.
Presentatie van het programma van het sloveense voorzitterschap debat.
The slovenian presidency's guiding principle is that europe must invest in its future.
Het motto van het sloveens voorzitterschap is dat europa in haar toekomst moet investeren.
The slovenian presidency's programme undoubtedly contains worthy elements.
Het programma van het sloveense voorzitterschap bevat natuurlijk waardevolle elementen.
For further information see the slovenian presidency website.
Zie voor meer informatie de website van het sloveense voorzitterschap.
Priorities of the slovenian presidency's work programme.
Prioriteiten van het werkprogramma van het sloveense raadsvoorzitterschap.
The slovenian presidency has devoted special attention to the problems and challenges of youth employment.
Het sloveense voorzitterschap heeft speciale aandacht gewijd aan de problemen en uitdagingen van jeugdwerkgelegenheid.
I would like to congratulate the slovenian presidency on this outcome, which reflects your profound commitment to the future of the western balkans in europe.
Ik wil het sloveens voorzitterschap feliciteren met de uitkomst. deze uitkomst weerspiegelt uw diepgaande toewijding aan de toekomst van de westelijke balkan in europa.
I want to join all those who have congratulated the slovenian presidency in the course of today's debate.
Ik wil me aansluiten bij al degenen die het sloveense voorzitterschap in de loop van het debat van vandaag hebben gefeliciteerd.
In subsequent negotiations with the slovenian presidency, almost all amendments adopted by the european parliament were agreed to be incorporated in the common position.
Bij de daaropvolgende onderhandelingen met het sloveens voorzitterschap werd overeengekomen bijna alle door het europees parlement aangenomen amendementen op te nemen in het gemeenschappelijk standpunt.
Of course i am also thankful for the efforts of the slovenian presidency and other presidencies to reach an agreement.
Natuurlijk ben ik ook dankbaar voor de inspanningen van het sloveense voorzitterschap en de andere voorzitterschappen om een overeenkomst te bereiken.
The slovenian presidency intends to hold a conference(28/29 april 2008) on solidarity and co-existence between the generations, which will focus on.
Het sloveense eu-voorzitterschap is van plan om op 28 en 29 april 2008 een conferentie te organiseren over de solidariteit tussen en het samenleven van generaties, met als thema's.
The slovenian presidency is usually very helpful, but unfortunately today's situation is such that you are right to complain.
Het sloveens voorzitterschap is normaal zeer hulpvaardig, maar helaas is de situatie van vandaag zodanig dat u met recht klaagt.
A first consultation workshop was held on 21-22 january 2008 in ljubljana under the auspices of the slovenian presidency of the EU.
Het raadplegingsproces is van start gegaan met een workshop die op 21 en 22 januari 2008 te ljubljana is gehouden onder auspiciën van het sloveense eu-voorzitterschap.
It will be co-organised by the slovenian presidency, and i expect an even higher number of participants.
De conferentie zal mede worden georganiseerd door het sloveense voorzitterschap, en ik verwacht een nog hoger aantal deelnemers.
I also want to congratulate the french presidency, together with the slovenian presidency, for the way they successfully spurred the negotiations in council.
Daarnaast wil ik het frans voorzitterschap, samen met het sloveens voorzitterschap feliciteren met de manier waarop ze de onderhandelingen in de raad met succes hebben aangestuurd.

Uitslagen: 389, Tijd: 0.0585

Zie ook


the incoming slovenian presidency
het komende sloveense voorzitterschap het toekomstige sloveense voorzitterschap het aantredend sloveens voorzitterschap
the future slovenian presidency
het toekomstige sloveense voorzitterschap het toekomstig sloveens voorzitterschap
priorities of the slovenian presidency
prioriteiten het sloveense voorzitterschap de prioriteiten van het sloveense eu-voorzitterschap
to congratulate the slovenian presidency
het sloveense voorzitterschap te feliciteren het sloveense voorzitterschap feliciteren met
months of the slovenian presidency
de maanden van het sloveense voorzitterschap maanden sloveens voorzitterschap
like to thank the slovenian presidency
graag het sloveense voorzitterschap bedanken graag het sloveense voorzitterschap danken het sloveense voorzitterschap willen bedanken
as well as the slovenian presidency
alsmede het sloveens voorzitterschap evenals het sloveense voorzitterschap
would like to wish the slovenian presidency
wens het sloveense voorzitterschap

Woord voor woord vertaling


slovenian
- sloveense slovenië het sloveens de sloveense , de sloveens
presidency
- het voorzitterschap het voorzitter schap het presidentschap het raadsvoorzitterschap het presidium

"The slovenian presidency" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer