THE SURVIVORS IN NEDERLANDS

Vertaling van The Survivors in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0658

de overlevenden (270) de overlevers (9) voortlevenden (6) de nabestaanden (6) de overlevende (5)

Voorbeelden van het gebruik van The Survivors in een zin en hun vertaling

He merely wanted to pray for the victims with the survivors.
Hij wilde alleen maar met de overlevenden voor de slachtoffers bidden.
While the survivors recover in a local hospital.
Terwijl de overlevenden herstellen in een lokaal ziekenhuis.
Today we visit the survivors-- their patients, their triumphs.
Vandaag bezoeken wij de overlevers... hun patiënten, hun triomphen... en hun teleurstellingen.
The survivors are gathering wherever they can, without food or shelter.
De overlevenden komen samen waar ze kunnen, zonder voedsel of onderdak.

And his offspring! them we made the survivors.
En wij maakte zijn nakomelingen tot voortlevenden.
Agent prentiss will be conducting cognitive interviews to see what the survivors might remember.
Agent prentiss gaat cognitieve interviews doen om te zien wat de overlevers zich herinneren.
Uh, there's gonna be a get-together for the survivors.
Er is een bijeenkomst voor de overlevers.
The survivors built strongholds, each with their own new social order.
De overlevenden bouwen vestingen, ieder met hun eigen nieuwe sociale orde.
And we made his offspring the survivors.
En wij maakte zijn nakomelingen tot voortlevenden.
The survivors desired that you, respect their wishes.
De nabestaanden verlangen dat je hun wensen respecteert.
You will be interviewing the survivors.
Jullie interviewen de overlevende.
You are the survivors.
Jullie zijn de overlevers.
How do i tell the survivors that no one saw it coming?
Hoe vertel ik de nabestaanden dat we 't niet zagen aankomen?
I have been working with the survivors of the ferry bombing earlier this year.
Ik heb met de overlevenden van de ferry bomaanslag eerder dit jaar gewerkt.
And we made his seed the survivors.
En wij maakte zijn nakomelingen tot voortlevenden.
And made his descendants the survivors.
En wij maakte zijn nakomelingen tot voortlevenden.
Whenever there's a tragedy... It's always so hard on the survivors.
Bij een... tragedie... is het altijd zo moeilijk voor de nabestaanden.
One day, the survivors will thank us.
Op een dag zullen de overlevers ons bedanken.
We are taking the survivors to sickbay.
We brengen de overlevenden naar de ziekenboeg.
He was one of the survivors.
Hij was een van de overlevende.
And we made his descendants the survivors.
En wij maakte zijn nakomelingen tot voortlevenden.
The survivors will need help.
De overlevenden hebben hulp nodig.
And made his seed the survivors.
En wij maakte zijn nakomelingen tot voortlevenden.
So you guys are the survivors. of the economy.
Dus jullie zijn de overlevenden van de economie.
The survivors are coming out.
De overlevenden komen naar buiten.
And now the survivors come back and forgive.
En nu komen de overlevenden terug en vergeven.
Look carefully, help the survivors.
Kijk goed, help de overlevenden.
Those are the survivors.
Dat zijn de overlevenden.
Admiral coburn, we have the survivors.
Admiraal coburn, we hebben de overlevenden.
These are the survivors.
Dit zijn de overlevenden.

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0658

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

"The survivors" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer