THE SWAMP IN NEDERLANDS

Vertaling van The Swamp in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 392, Tijd: 0.054

het moeras (325) t moeras (29) de swamp (3) swamp (5)

Voorbeelden van het gebruik van The Swamp in een zin en hun vertaling

The swamp where he caught the others.
Het moeras waar hij gevangen de anderen.
Deeper into the swamp, lies the reason for all this fishing.
Dieper het moeras, ligt de reden van al dit vissen.
He's working at romp the swamp tonight.
Hij werkt bij romp the swamp.
The swamp is our wall.
Het moeras is onze muur.

And this is the swamp, is it?
En dit is de swamp, is het?
I mean, she loves romp the swamp.
Ze houdt van romp the swamp.
Drive them in the swamp.
Drijf ze het moeras in.
We got killer in the swamp.
We hebben killer in the swamp.
In the swamp, with the cigar bit?
In 't moeras. met de sigaar.
He would actually found real evidence that the swamp was indeed burbage land.
Hij had echt bewijs gevonden dat de swamp burbage land was.
Fell asleep in the swamp last night.
Vielen in het moeras in slaap, gisteravond.
Strike for the east side of the swamp till you clear the french picket line.
Ga naar het oostelijke deel van 't moeras, tot je het franse piket passeert.
The daybreak boys and the swamp angels.
De daybreak boys en de swamp angels.
He was in the swamp.
Hij was in het moeras.
Come by the swamp for homemade painkiller.- the swamp?
Kom langs 't moeras voor eigengemaakte pijnstiller.
Other side of the swamp.
Andere kant van het moeras.
Nothing's safe in the swamp.
In 't moeras is niks veilig.
Cause, you know, this here's the swamp, son.
Want, weet je, dit is het moeras, jongen.
A new boy told me they're farming that land by the swamp.
N nieuwe jongen zei dat ze 't land bij 't moeras bebouwen.
Sooner or later you will have to get out of the swamp.
Vroeg of laat zul je uit 't moeras komen.
All right, just don't leave the swamp.
Oké, maar verlaat het moeras niet.
See, the idea was, get the indians to pull it from the swamp.
De bedoeling was dat de indianen ze uit 't moeras zouden halen.
We're escaping through the cave where the swamp makes smoke.
We vluchten door de grot waar het moeras rook maakt.
Well, you were at the swamp with him, weren't you?
U was samen met 'm in 't moeras, nietwaar?
Now i can see the swamp.
Nu kan ik het moeras zien.
Like they use in the swamp.
Die ze in 't moeras gebruiken.
We will dump the bodies in the swamp.
We dumpen de lijken in het moeras.
But something happened in the swamp that day.
Maar die dag gebeurde er iets in 't moeras.
Something took after me down in the swamp.
Iets heeft me achtervolgd in het moeras.
The st. marys river and the suwanee river both originate in the swamp.
De st. mary's river en de suwannee river ontstaan beide in het moeras.

Uitslagen: 392, Tijd: 0.054

Woord voor woord vertaling


swamp
- het moeras swamp de moerassen 't moeras
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer