THEIR DAUGHTER IN NEDERLANDS

Vertaling van Their Daughter in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0468

Voorbeelden van het gebruik van Their Daughter in een zin en hun vertaling

Their daughter found them?
Hun dochter heeft hen gevonden?
Their daughter was murdered.
Hun dochter werd vermoord.
They lost their daughter.
Ze zijn hun kind kwijt.
The parents looked after their daughter from the other world.
De ouders overwaakten hun dochter vanuit de andere wereld.

Their daughter's blood type is b-positive.
Hun dochters bloed type is b-positief.
They will care for you as if you were their daughter.
Ze zullen je verzorgen als hun kind.
Is that their daughter?
Is dat hun dochtertje?
Lives in new york with wife, music journalist, miriam hart, and their daughter.
Woont in new york met muziekjournaliste miriam hart, en hun dochter.
In their daughter's storage room.
In hun dochters opbergruimte.
Their daughter's graduation?
Hun dochters diplomauitreiking?
She's their daughter.
Zij is hun dochter.
This time it's to attend the trial of their daughter's killer.
Dit jaar om het proces bij te wonen van hun dochters moordenares.
Emotional appeal"for the safe return of their daughter.
Emotionele oproep voor een veilige terugkomst van hun dochter.
Flying back tomorrow morning with their daughter.
Ze vliegt morgenochtend terug met hun dochter.
Because mothers always love their daughter.
Omdat moeders altijd van hun dochters houden.
I'm still their daughter.
Ik ben nog steeds hun dochter.
They appreciate all of the hard work you put into their daughter's case.
Ze waarderen al jullie moeite die in hun dochters zaak gestopt zijn.
Because that's what dads do with their daughter's boyfriends.
Want dat is wat vaders doen met hun dochters vriendjes.
I'm a friend of their daughter alexis.
Ik ben een vriendin van hun dochter, alexis.
Cause the hallanders already thought that i was their daughter.
Omdat de hallanders al dachten dat ik hun dochter was.
My brother, his sister, and their daughter, wren.
M'n broer, z'n zus, en hun dochter, wren.
Then you know the morgans and their daughter.
Dan kent u de morgans en hun dochter.
They were the ones who lost their daughter.
Zij waren degene die hun dochter verloor.
And the more I'm ashamed to be their daughter.
En hoe meer ik me schaam om hun dochter te zijn.
Her parents are never gonna learn what really happened to their daughter.
Haar ouders zullen nooit weten wat er werkelijk gebeurd is met hun dochter.
Someone will tell their daughter, and their lives will be a living hell.
Iemand zal het hun dochtertje vertellen en dan breekt de hel los.
Their daughter.
En hun dochter.
Harriet's parents made a plea in help tracing their daughter's whereabouts.
De ouders van harriet vragen hulp om de verblijfplaats van hun dochter te kennen.
And you're the one who claims to be their daughter.
En jij bent degene, die zegt dat ze hun dochter is.
His wife accused him of physically abusing their daughter.
Z'n vrouw beschuldigde hem van mishandeling van hun dochter.

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0468

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer