THEY ARE ALL IN NEDERLANDS

Vertaling van They Are All in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 406, Tijd: 0.087

Voorbeelden van het gebruik van They Are All in een zin en hun vertaling

They are all the same, lonely.
Ze zijn allemaal hetzelfde, eenzaam.
Simple, they are all doctors.
Simpel. ze zijn allemaal arts.
They are all the same.
Ze zijn allen dezelfde.
They are all going to be deformed!
Ze worden allemaal misvormd.

They are all fond of war in the north.
Ze zijn allemaal gek op oorlog in het noorden.
They are all dead.
Ze zijn allen dood.
They are all in line.
They are all strict agnostics.
Ze zijn allen strikt agnostisch.
They are all jealous of him, now more than ever.
Ze zijn allemaal jaloers op hem, nu nog meer dan ooit.
They are all inside and alive.
Ze zitten allemaal binnen. en ze leven.
They are all replaceable, colonel.
Ze zijn allemaal vervangbaar, kolonel.
They are all under-age.
Ze zijn allen minderjarig.
They're... they're all out in the country.
Ze staan... ze staan allemaal buiten in de wei.
They are all wonderful, and we you go again repeat intro.
Ze zijn allen geweldig, en we gaan nogmaals je intro herhalen.
They are all vegetarian.
Ze zijn allemaal vegetarisch.
They are all written in specialised language.
Ze staan allemaal vol jargon.
They are all unhappy.
Ze zijn alle drie ongelukkig.
Yes, they are all waiting.
Ja, ze zitten allemaal te wachten.
They are all against him, not just me.
Ze zijn allemaal tegen hem, niet alleen ik.
They are all here.
Ze zijn allen hier.
They are all off.
Ze staan allemaal uit.
I can't.they're all full.
Ik kan niet. ze zitten allemaal vol.
They are all the forces we have.
Ze zijn alle strijdkrachten die we hebben.
They are all alike.
Ze zijn allen gelijk.
They are all waiting for you.
Ze staan allemaal op je te wachten.
The french chick that said"they're all dead.
Die franse meid die zei' ze zijn alle dood.
They are all died.
Ze zijn allemaal omgekomen.
They are all former allies of hers.
Ze zijn allen voormalige bondgenoten van haar.
They are all incredibly boring.
Ze zijn allemaal ontzettend saai.
They are all over 15, are they not?
Ze zijn allen ouder dan 15, toch?

Uitslagen: 406, Tijd: 0.087

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer