TIME WITH YOU IN NEDERLANDS

Vertaling van Time With You in het Nederlands

Uitslagen: 396, Tijd: 0.041

tijd met je (139) keer met jou (4)

Voorbeelden van het gebruik van Time With You in een zin en hun vertaling

She doesn't want to spend time with you.
Ze wil geen tijd met je doorbrengen.
This time with you.
Maar deze keer met jou.
He just wants to spend time with you.
Hij wil enkel tijd met je doorbrengen.
But i know it's different this time with you.
Maar ik weet dat het anders is dit keer met jou.

When i did spend time with you.
Als ik tijd met je doorbracht.
I have wanted to spend time with you for so long, nana.
Ik wilde al zo lang tijd met je doorbrengen, oma.
I want to spend more time with you.
Ik wil meer tijd met je doorbrengen.
Just wanted to spend time with you.
Ik wilde wat tijd met je doorbrengen.
Daddy's gonna spend a lot more time with you.
Papa zal meer tijd met je doorbrengen.
Spending time with you.
Tijd met je doorbrengen.
I wish i could spend some more time with you, megan.
Ik wou dat ik wat meer tijd met je kon doorbrengen, megan.
I just... wanna spend some time with you.
Ik wil... gewoon wat tijd met je doorbrengen.
I would like to spend some time with you.
Ik wil graag wat tijd met je doorbrengen.
Don't make us beg for time with you.
Laat ons niet om tijd met je bedelen.
And, um, i just wanted to spend some time with you.
En, ehm...ik wilde wat tijd met je doorbrengen.
He is really looking forward to spending time with you.
Hij kijkt er echt naar uit om tijd met je door te brengen.
I would like to spend more time with you.
Ik wil graag meer tijd met je doorbrengen.
And i really like spending time with you.
En ik wil echt graag tijd met je doorbrengen.
Maybe i just wanna spend time with you.
Misschien wil ik gewoon wat tijd met je doorbrengen.
I just wanna spend time with you.
Ik wil enkel wat tijd met je doorbrengen.
No measure of time with you will be long enough.
Een tijdsbestek met jou, kan niet lang genoeg duren.
I wanted to spend time with you.
Ik wilde tijd met jou doorbrengen.
I remember all the time with you.
Ik herrinner me de tijd met jou nog.
I just wanted to spend time with you.
Ik wou tijd metje doorbrengen.
I love my time with you.
Ik hou van de tijd met jou.
And i want to spend as much time with you as i possibly can.
En ik wil zo veel mogelijk tijd met jou doorbrengen als ik kan.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.041

Zie ook


good time with you
een leuke tijd met je geweldige tijd met jou een goede tijd met je een leuke tijden met je
quality time with you
time met je time met jou prachttijd aan jou kwaliteitsvolle tijd met jou
with time you will
met de tijd zal je zullen jullie mettertijd wel over een tijdje zul jij je
time with you today
tijd om bij jou te zijn geamuseerd met jou vandaag tijd met jullie vandaag tijd vandaag met jou
to spend time with you
tijd met je doorbrengen
time to argue with you
tijd om met je te discussiëren tijd om met je te argumenteren tijd om ruzie te maken tijd om met jou te discussieren tijd om met je te discuteren
some time alone with you
wat tijd met jou alleen
with you a long time
op jou lang een lange tijd bij jou gebleven heel lang bij je lang met je een tijd met u
time you spoke with him
de keer , dat je met hem gesproken hebt wanneer sprak je hem de keer dat u met hem heeft gesproken de keer dat je hem sprak
wasting my time with you
mijn tijd met jou verspil m'n tijd bij je verdoe mijn tijd met je verdoe mijn tijd bij jou verdoe
you do with your time
jij met je tijd doet je met je tijd doet je altijd doet

Woord voor woord vertaling


time
- tijd de keer moment laat time
you
- je jij jou jullie jouw
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer