TO SEE US IN NEDERLANDS

Vertaling van To See Us in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0749

Voorbeelden van het gebruik van To See Us in een zin en hun vertaling

Jane, parker wants to see us in his office.
Jane, parker wil ons zien in zijn kantoor.
Chief wants to see us after our shift.
De chef wil ons zien na onze dienst.
They want to see us... now.
Ze willen ons spreken... nu.
Is he coming to see us?
Komt hij ons bezoeken?

Mayor wanted to see us.
De burgemeester wide ons spreken...?
You wanted to see us, sir?
U wilde ons zien, sir?
Rip wants to see us in the TOC.
Rip wil ons spreken in het tactisch operatiekwartier.
You wanted to see us, Sergeant?
Jij wilde ons zien, brigadier?
You come to see us?
Je komt ons bezoeken?
Sir, he's ready to see us.
Hij zit klaar om ons te ontvangen.
Thanks for taking the time to see us.
Bedankt om de tijd te nemen ons te ontvangen.
If anybody was to see us, it would be very bad.
Als iemand ons ziet, zou dat erg slecht zijn.
You wanted to see us, Sergeant?
U wilde ons zien, brigadier?
The constable wants to see us on the promenade.
De sheriff wil ons spreken op de promenade.
Do you want to see us kiss?
Willen jullie ons zien zoenen?
I didn't want anyone to see us and start gossiping.
Ik wilde niet dat iemand ons zag en het verkeerde idee krijgt en gaat roddelen.
You want to see us, coach?
U wilde ons spreken, coach?
Namaroff refuses to see us.
Namaroff weigert om ons te ontvangen.
They want chumhum to see us arguing against internet freedom.
Ze willen dat chumhum ons ziet pleiten tegen vrijheid op het internet.
Someone's going to see us.
Iemand ziet ons straks.
I wanted your father to see us.
Ik wou dat je vader ons zag.
I don't want him to see us.
Ik wil niet dat hij ons ziet.
You wanted to see us, sir?
Wilde u ons spreken, meneer?
Hey, fellas.- colonel wants to see us.
Jongens, de kolonel wil ons zien.
The doctor wants to see us.
De dokter wil ons zien.
We want her to see us.
We willen dat ze ons ziet.
You want to see us, Duck?
Je wilde ons spreken, duck?
There's nobody here to see us.
Niemand ziet ons hier.
We didn't want anyone to see us.- quite.
We wilden niet dat iemand ons zag.
No one was supposed to see us.
Het was niet de bedoeling dat iemand ons zag.

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0749

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer