TO TELL YOU THE TRUTH IN NEDERLANDS

Vertaling van To Tell You The Truth in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0463

Voorbeelden van het gebruik van To Tell You The Truth in een zin en hun vertaling

To tell you the truth, I'm excited.
Eerlijk gezegd ben ik opgewonden.
Well, to tell you the truth, he was a luchador.
Wel, om je de waarheid te zeggen, hij was een worstelaar.
To tell you the truth, we haven't really done a lot of talking.
Eerlijk gezegd hebben we nog niet echt veel gepraat.
To tell you the truth, though.

To tell you the truth, i can't.
Eerlijk gezegd, kan ik dat niet.
To tell you the truth, i see best when people are sleeping.
Om je de waarheid te zeggen, zie ik het beste als mensen slapen.
To tell you the truth, i have waited for this day my entire life.
Eerlijk gezegd heb ik mijn hele leven op deze dag gewacht.
To tell you the truth, i found the secret passage from this.
Om je de waarheid te zeggen, ik vond de geheime doorgang via dit.
To tell you the truth.
Om je de waarheid te vertellen.
Cause i didn't want to tell you the truth.
Ik wou je de waarheid niet zeggen.
To tell you the truth, i lied a little.
Eerlijk gezegd, heb ik een beetje gelogen.
To tell you the truth, i have never felt better.
Om je de waarheid te zeggen, ik heb me nooit beter gevoeld.
I only have enough courage to tell you the truth in a letter.
Ik heb alleen genoeg moed om je de waarheid in een brief te vertellen.
I'm trying to tell you the truth about myself.
Ik probeer je de waarheid over mezelf te vertellen.
Well, to tell you the truth, it was my client.
Nou, om je de waarheid te zeggen, het was mijn klant.
To tell you the truth, i have no idea.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee.
To tell you the truth, the DC mini is still incomplete.
Om je de waarheid te zeggen, de DC mini is nog niet compleet.
To tell you the truth, i don't know.
Eerlijk gezegd, geen idee.
To tell you the truth, i got married up there.
Om je de waarheid te zeggen, ik ben daar getrouwd.
To tell you the truth, she doesn't even know I'm gone.
Eerlijk gezegd weet ze niet eens dat ik weg ben.
To tell you the truth, it's not just her.
Om je de waarheid te zeggen, zij was het niet alleen.
To tell you the truth, I'm no longer interested.
Eerlijk gezegd, heb ik geen interesse meer.
To tell you the truth, I'm not sure.
Om je de waarheid te zeggen, ik weet het niet zeker.
To tell you the truth, i thought that if i did you a favour.
Eerlijk gezegd, ik dacht als ik u een plezier doe.
To tell you the truth, I'm glad it's there.
Om je de waarheid te zeggen, ik ben blij dat het er is.
But to tell you the truth, I'm a nervous wreck.
Maar eerlijk gezegd ben ik een nerveus wrak.
And to tell you the truth, I'm fascinated by the council.
En eerlijk gezegd, ben ik gefascineerd door de raad.
To tell you the truth, i have no idea.
Om je de waarheid te zeggen, ik heb geen idee.
To tell you the truth, i was the one who really wanted it.
Eerlijk gezegd, was ik degene die 't echt wilde.
To tell you the truth, ichi, i wanted to talk to you.
Om je de waarheid te zeggen, ichi, ik wilde met je praten.

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0463

Zie ook


but to tell you the truth
maar eerlijk gezegd
you need to tell us the truth
je moet ons de waarheid vertellen
i tell you the truth
ik je de waarheid vertel

Woord voor woord vertaling


to
- naar aan tot voor om
tell
- vertellen zeg vertel zeggen vertelt
you
- je jij jou jullie jouw
truth
- de waarheid eerlijk truth werkelijkheid der waarheid

S Synoniemen van "to tell you the truth"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer