TO THE SUCCESS IN NEDERLANDS

Vertaling van To The Success in het Nederlands

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0515

voor het succes (62) voor het welslagen (52) voor welslagen (15) tot welslagen (13) aan welslagen (12) voor slagen (10)

Voorbeelden van het gebruik van To The Success in een zin en hun vertaling

Emotional health is essential to the success of this hospital.
Emotionele gezondheid is essentieel voor het succes van dit ziekenhuis.
Ms cameron is vital to the success of wyvern house, isn't she?
Miss cameron is essentieel voor het succes van wyvern house, nietwaar?
The much-discussed internal coherence is also crucial to the success of this policy.
Ook de veelbesproken interne coherentie is wezenlijk voor het welslagen van dit beleid.
Well, you're crucial to the success of the fete.
Je bent cruciaal voor het succes van de bazaar.

Chapter 1: consumer policy is essential to the success of the single market.
Hoofdstuk 1: consumentenbeleid is noodzakelijk voor het succes van de interne markt.
Consumer policy is essential to the success of the single market.
Consumentenbeleid is noodzakelijk voor het succes van de interne markt.
Third-level education is vital to the success of a knowledge-based economy.
Hoger onderwijs is essentieel voor het succes van een kenniseconomie.
Well, this place is critical to the success of the colony.
Deze plek is belangrijk voor het succes van de colony.
Fundamental to the success of the forensic science team.
Fundamenteel voor het succes van het forensisch wetenschapsteam.
This kind of accompaniment is the key to the success of micro-credit operations.
Dit soort ondersteuning is van doorslaggevend belang voor het succes van microkredietprojecten.
The information contained in these pages is vital to the success of the audit.
Deze informatie is onmisbaar voor het welslagen van de audit.
The implementation of cohesion policy is now essential to the success of this strategy.
De uitvoering van het cohesiebeleid is nu onontbeerlijk voor het welslagen van deze strategie.
Let us drink to the success of your Excellencies' visit.
Laten we drinken op het succes van het bezoek van uwe excellenties.
Consumer confidence is vital to the success of the single currency.
Het vertrouwen van de consument is onmisbaar voor het welslagen van de eenheidsmunt.
To the success of his book, his beautiful book.
Op het succes van zijn boek, zijn mooie boek.
Let us drink to the success of our enterprise.
We doen kampaí op het succes van onze onderneming.
Mrs krehl referred to the success of the cohesion funds in the UK.
Mevrouw krehl refereerde aan het succes van de cohesiefondsen in het verenigd koninkrijk.
Member states are actively contributing to the success of these instruments.
De lidstaten dragen actief bij tot het succes van deze instrumenten.
Both these factors have contributed to the success of europe.
Beide factoren hebben bijgedragen aan het succes van europa.
To the success of the first mobile franco-belgian unit!
Op het succes van de frans-belgische brigade.
Training is the key to the success of managers as well as their workforce.
Opleiding is de sleutel tot succes, zowel voor directeuren als voor hun personeel.
The commission is strongly committed to the success of mobile TV see.
De commissie zet zich krachtig in voor het succes van mobiele tv zie.
You can still contribute to the success of this mission.
U kunt nog steeds bijdragen aan het succes van deze missie.
The key to the success of the united Kingdom' s scheme is simplicity.
De sleutel tot het succes van de regeling in het verenigd koninkrijk is eenvoud.
Space as a contributor to the success of enlargement.
Ruimtevaart draagt bij aan het succes van de uitbreiding.
The european union made a decisive contribution to the success of the summit.
De europese unie heeft op beslissende wijze bijgedragen aan het succes van de sociale top.
These points of single contact are the key to the success of the services directive.
Deze specifieke loketten zijn de sleutel tot het succes van de dienstenrichtlijn.

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0515

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"To the success" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer