TOWARDS THE END IN NEDERLANDS

Vertaling van Towards The End in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0642

tegen het einde (127) tegen het eind (40) op laatst (3)

Voorbeelden van het gebruik van Towards The End in een zin en hun vertaling

Sheila's parents came up towards the end of the week... LOUDLY.
Sheila's ouders kwamen tegen het einde van de week... LUID.
You were around towards the end of my drinking.
Je was in de buurt tegen het einde van mijn drinken.
Towards the end of their life, they become nearly free.
Tegen het eind van hun leven worden ze bijna gratis.
Towards the end of the series, certain characters became off-limits to the show.
Tegen het einde van de serie werden enkele personages verboden voor de serie.

Towards the end of her life, she retired to a monastery.
Tegen het eind van haar leven trok ermesinde zich terug in een klooster.
I first saw him through my binoculars towards the end of the half.
Ik zag hem door mijn verrekijker tegen het einde van de eerst helft.
She kind of fell off the radar towards the end there, so.
Het is of ze van de radar verdwenen is tegen het eind daar, dus.
Towards the end you made one or two interesting remarks.
Tegen het einde maakte u één of twee interessante opmerkingen.
You were there a lot towards the end, my mom said.
Je was er veel tegen het einde, zei mijn moeder.
Towards the end of the meal, i drew the curtains closed.
Tegen het einde van de maaltijd sloot ik het gordijn.
And towards the end, when the child moves a lot.
En tegen het einde, wanneer het kind heel veel beweegt.
Towards the end of this century there will be ten at most.
Tegen het einde van deze eeuw zullen dat er hooguit nog tien zijn.
Well, they did seem to warm up towards the end.
Nou, ze schenen wat op te warmen tegen het einde.
Towards the end of the evening we all sat around the piano.
Tegen 't eind van de avond zaten we allemaal rond de piano.
Towards the end of the evening things got a little rough.
Tegen 't eind van de avond werd het moeilijk.
Towards the end, he... had this prefabricated valve put in it.
Tegen 't einde liet hij er deze kunstklep inzetten.
My final memories are pulling me towards the end of a black alley.
Mijn laatste herinneringen trekken mij richting het einde van een donkere steeg.
He started losing it towards the end.
Hij begon op het eind zijn verstand te verliezen.
Towards the end of the workshop, Bosco's friend told us about snuff.
Op het einde van de cursus had bosco z'n vriend het over snuff.
A way towards the end which we have all been seeking.
Een weg naar het einde, waar wij allemaal naar gezocht hebben.
Towards the end of the last ice age, the port's wide entrance was blocked.
Aan het eind van de laatste ijstijd werd de ingang ervan geblokkeerd.
I was 18 years old towards the end of the apartheid.
Ik was 18 jaar oud aan het einde van de apartheid.
Towards the end of 2000, the weaknesses of the stabilisation programme became apparent.
Naar het einde van 2000 toe werden de zwakke punten van het stabilisatieprogramma merkbaar.
Towards the end of the first day's voting, mostafa hussein was not convinced.
Aan het einde van de eerste verkiezingsdag was mostafa hussein niet overtuigd.
Towards the end it wasn't pretty.
Aan het eind was 't best heftig.
Towards the end it was like watching cheese melt.
Op het eind leek het alsof je kaas zag smelten.
The survey was held towards the end of 2015, which was the.
De enquête werd gehouden aan het einde van 2015, het europees jaar voor ontwikkeling.
Towards the end, there's some good kink with a canoe paddle.
Aan het einde zit een scène met de peddel van een kano.

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0642

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer