WANT TO PLAY IN NEDERLANDS

Vertaling van Want To Play in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 389, Tijd: 0.0791

Voorbeelden van het gebruik van Want To Play in een zin en hun vertaling

You want to play dirty?
Je wilt spelen vuil?
Yeah, i want to play.
Ja, ik wil meespelen.
If you want to play my game, hungry hungry hippos, sabaday.
Als je mijn spel wilt spelen, hungry hungry hippos, sabaday.
I want to play.

Oh, i want to play.
Oh, ik wil meespelen.
You want to play one on.
Je wilt spelen op één.
I want to play with marigold.
Ik wil spelen met marigold.
Isn't it pathetic enough that you want to play me?
Is het niet al zielig genoeg dat je mij wilt spelen?
Mom, are you sure you don't want to play?
Ma, ben je zeker dat je niet wil meespelen?
And, yes, i want to play.
Ja, ik wil meedoen.
No. if they want to play hardball, we're gonna sue for child support.
Als zij het hard willen spelen, gaan wij kinderalimentatie eisen.
I want to play call of duty.
Ik wil spelen callofduty.
You sure that's the way you want to play this.
Weet je zeker, dat je dit zo wilt spelen?
If he didn't want to play football, he should have just said something.
Als hij geen voetbal wilde spelen, had hij gewoon iets moeten zeggen.
If you want to play games but you go on the bench.
Als je spelletjes wil spelen ga je maar op de bank zitten.
If they want to play cat and mouse we will play along.
Als ze kat-en-muis willen spelen, spelen we graag mee.
Since you want to play the hero.
Sinds jij de held wilt spelen.
You sure you want to play it this way, Dan?
Weet je zeker dat je het op deze manier wilt spelen dan?
You want to play?
Jij wilde spelen?
Hackus want to play.
Hackus wil spelen.
If that's the game they want to play, i will play it.
Als ze dat spelletje willen spelen, dan speel ik mee.
If that is how you want to play.
Als je zo wil spelen.
Is he the reason you didn't want to play?
Kwam 't door hem dat je niet wilde spelen?
Well... they want to play with lasers, i will give'em lasers.
Ze willen spelen met lasers dan geef ik ze lasers.
The man who doesn't want to play USC football.
De man die geen USC football wilt spelen.
They want to play here.
Ze willen spelen, en hier.
I told you, i don't want to play.
Ik zei toch dat ik niet wilde spelen?
Michael's ping-pong tournament, i want to play.
Michael's ping-pong tournament. ik wil spelen.
You sure that's how you want to play it?
Je zeker dat dat is hoe je het wilt spelen?
Why the hell would i want to play baseball?
Waarom zou ik in hemelsnaam baseball willen spelen?

Uitslagen: 389, Tijd: 0.0791

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer